Projekter

I Clean arbejder vi med forskellige projekter, som styrker innovationen, vand- og miljøteknologien. Nedenfor kan du se, hvilke typer projekter vi har, og læse mere om hver enkelt.

Innovationsprojekter giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at skabe grøn omstilling ved at udvikle, demonstrere, og teste deres vand-og miljøteknologi i samarbejde med andre aktører som f.eks. en anden virksomhed eller videnpartnere, hvilket gør det muligt at omsætte teknologi i praksis og skabe konkret innovation.

Partnerprojekter er samarbejder, hvor Clean arbejder tæt sammen med partnere for at skabe synergieffekter og løse vand- og miljøudfordringer gennem fælles projekter og initiativer.

Videnbroprojekter bringer viden fra videninstitutioner ud til virksomhederne, hvor eksperter rådgiver virksomheder og muliggør løbende innovation og udvikling, selv når teknologien endnu ikke er helt moden.

 • Trace

 • Poseidon

 • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

 • CO2 Vision NeXt

 • COP – Circular Ocean-Bound Plastic

 • Simply

 • Closing Loops

 • Fra affald til engangskopper – og dernæst til næring

 • Fra affald til 3D printet bolig

 • PlastTrack

 • Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi 2.0

 • Vandnetværk Brasilien-Danmark

 • Green Impackt

 • Endurance – Grøn acceleration for EU-klynger

 • GenKarton

 • Kompetencer til et Grønt Danmark

 • Acelera

 • IDX

 • Indo-Dansk Vandteknologisk Innovationsnetværk

 • Excess Heat Recycling

 • P.R.E.S.I

 • Direkte information for grøn agenda

 • Carbon capture storage monitoring

 • Videnbro

 • StreamsClean

 • Smartflow

 • Grobund Arbejdsfælleskab

 • Testbænk til Lodret LAR

 • Bark Panel – Et regenerativt Byggemateriale

 • Forbedret arbejdsmiljø i renovationsbranchen

 • Spredning af grønlandsk stenmel i jord: Undersøgelse af den ideelle distributionsform

 • Skybrusdventil – Test og udvikling af nyt støbeværktøj

 • BRINC – Brokering cross-border innovation through clusters

 • Bedre døre, mindre udskiftning

 • Integration af kompakt Raman

 • Komposterbarhed og Carbon fiksering

 • Validering af forbedret indeklima

 • Robotsortering af blandet byggemateriale

 • Retningsgivende brandtest for upcyclet biocomposit til 3D printede boliger

 • Test og godkendelser i relation til maritime standarder

 • ChalkGush

 • Ny grundvandsmapping teknologi med fokus på Indien

 • Green Roof Biodiversity Monitoring

 • Transparent data-drevet vand udnyttelse i Vestbengalen

 • 3R Connect – Reduce, Reuse, Rethink

 • Detektion og reduktion af luftbåren vira i daginstitutioner

 • Flexible AMS for Carbon Capture

 • Bæredygtig reduktion af PFAS-forurening fra grundvandsboringer

 • More sustainable paint packaging

 • BioFrass – pesticidfri plantebeskyttelse og næring

 • Cirkulært retursystem for genpåfyldelige glasflasker

 • Smart genanvendelig kop for lukkede kredsløb

 • Biobaseret vejbelægning med lavere CO2-aftryk

 • Naturpladen – groede akustikplader

 • Urban Tin mining

 • InflowGo’s expansion to the US market

 • Agnostic Platform for Smart Water Devices

 • Flowalgoritmer for rør sensor

 • Nanobobler til beluftning og rensning af spildevand

 • SmartCityBrønd

 • Upcycling af tekstilaffald til lamper

 • Cirkulær praksis – CO2-vurdering af ressource-symbioser

 • Afsluttet

  Market fit for wastewater data platform

 • Afsluttet

  Continuum Wind Turbine Blade recycling

 • Afsluttet

  CO2-reducing biodegradable cups

 • Afsluttet

  Carbon Capture and Storage as a Service

 • Afsluttet

  Forundersøgelse af kraftcentrum Grindsted

 • Afsluttet

  Cirkulær byer

 • Afsluttet

  Genbrug af kasserede madrasser

 • Afsluttet

  Mikrosensorer til luftkvalitets monitorering

 • Afsluttet

  CPAP – Circular Plastics in the Americas Program

 • Afsluttet

  Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi 1.0

 • Afsluttet

  Forbyggelse af giftige biprodukter af aminbaseret CO2-fangst

 • Afsluttet

  Watertech Connect

 • Afsluttet

  PtX Risø

 • Afsluttet

  ProCirc

 • Afsluttet

  SDG Landing Pad

 • Afsluttet

  NEPTUN

 • Afsluttet

  Mikrobiologisk potentiale i LAR-bede

 • Afsluttet

  Three Roads to Circular Economy

 • Afsluttet

  InWAP

 • Afsluttet

  EU Techbridge

 • Afsluttet

  HiddenDyke

 • Afsluttet

  Den intelligente brønd

 • Afsluttet

  Mobilt anlæg for decentral rensning på boringsniveau

 • Afsluttet

  Genanvendelse af PFTE

 • Afsluttet

  Datastyret elektrokoagulering til H2S bekæmpelse

 • Afsluttet

  Murstenrenser

 • Afsluttet

  SCALE-UP NSR

 • Afsluttet

  Grøn Cirkulær Omstilling – GCO

 • Afsluttet

  Beskyttelse af grundvandet med bioremedieringsbarrierer

 • Afsluttet

  Structual health monitoring

 • Afsluttet

  Ny måde at upcycle brødrester

 • Afsluttet

  Innovativ imprægneringsteknologi

 • Afsluttet

  Sortering og genanvendelse af tekstilaffald

 • Afsluttet

  Zero port emission

 • Afsluttet

  Genanvendelse af plast-alu-kompositter

 • Afsluttet

  Turn waste into homes

 • Afsluttet

  C40 City Solutions Platform

 • Afsluttet

  Nordic Solutions for C40

 • Innovationspartnerskaber