Forbedret arbejdsmiljø i renovationsbranchen

Udfordring

En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har vist, at renovationsbranchen står over for markante arbejdsmiljøudfordringer på grund af høje koncentrationer af mikroorganismer i skraldemændenes arbejdsmiljø når de tømmer skraldecontainere, hvilket er blevet yderligere forstærket af nye affaldssorteringskrav.

De høje koncentrationer af mikroorganismer, som de dagligt udsættes for, kan føre til sundhedsmæssige problemer som hoste og diarré. Der er derfor et akut behov for at finde og dokumentere løsninger, der kan mitigere disse sundhedsrisici.

 

Løsning

Projektet har til formål at undersøge, hvordan installationen af AG25 luftrensere fra GC Healthcare kan forbedre luftkvaliteten i førerhusene på skraldebiler.

Partnerskabet, som består af Teknologisk Institut, GC Healthcare, Remondis A/S og Vangmand Per Ørum Juul Jensen, vil implementere og evaluere effektiviteten af luftrensningssystemer, som gerne skal skabe et sikrere og sundere arbejdsmiljø for skraldemænd, som er blandt de mest udsatte arbejdsgrupper i forhold til luftbårne sygdomme.

Varighed
01/06/2024 – 30/11/2024

Budget
100.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt