Mobilt anlæg for decentral rensning på boringsniveau

Udfordring:

Pesticidrester i grundvandsboringer truer i stigende grad den danske grundvand og drikkevandsproduktion. Forureningen øger behovet for en videregående vandbehandling, der kræver en dispensation fra staten. Den nuværende ”løsning”, er at blande vandet fra kompromitterede og ikke-kompromitterede boringer, så vandkvaliteten imødekommer de danske grænseværdier for drikkevandet. Dog er det blot et spørgsmål om tid, før en forurening (f.eks. N,N-dimethylsulfamid – DMS) spreder sig til en anden boring og dermed gør at den nuværende løsning ikke er fremtidssikret. I dag er der fundet DMS i 30,7 % af undersøgte indvindingsboringer (GEUS, 2019).

Der er derfor et akutbehov for udvikling af en innovativ DMS-reducerende teknologi, som i dette projekt vil ske ved et tæt samarbejde mellem vidensleverandør (TI, VIA) med deres værdifulde faglige viden, og de førende teknologileverandører (Kemic, Aquarden), FORS-forsyning og repræsentanter fra Danske Vandværker (brancheorganisation).

Løsning:

Partnergruppen vil forsøge at etablere et mobilt renseanlæg, som kan kobles på den enkelte forurenet vandboring i stedet for inde ved vandværket. Rensningen skal ske igennem aktivkul-filtrering og gennem materialer, der bedst kan absorbere DMS.

Det mobile anlæg vil være i en container, som indeholder alt materiale, der skal bruges som f.eks. strøm, cylindere og materialer.
Løsningen er udviklet til at kunne tilpasses forskellige vandværker ift. deres størrelse, da der i Danmark både er store og små vandværker. Derudover vil det mobile rensningsanlæg gavne den danske vandbranche ved at øge forsyningssikkerheden fremadrettet.

Varighed
01/01/2022 – 31/12/2022

Budget
745.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt