Fra affald til 3D printet bolig

SOLUM og WOHN er gået sammen om at etablere et integreret og cirkulært råvare- og sourcing flow, der strækker sig fra affald til færdigprintet hus. Dette samarbejde tager udgangspunkt i Solums affaldsstrømme og WOHNs avancerede printteknologi for at skabe en bæredygtig værdikæde.

Formål

Det overordnede mål med samarbejdet er at revolutionere boligbyggeriet ved at skabe en cirkulær økonomi, hvor affaldstræ og affaldsplast bliver omdannet til printbare materialer til konstruktion af bæredygtige boliger. Dette er vigtigt for at reducere CO2-udledningen i byggeindustrien og fremme en mere bæredygtig fremtid for boligkonstruktion.

Fra affald til 3D printet bolig – en cirkulær proces på tværs af værdikæder

I dette samarbejde fokuseres der på etablering af en integreret værdikæde, der udnytter Solums affaldsressourcer, primært træ og plast, og integrerer dem i WOHNs avancerede 3D-printteknologi til konstruktion af boligmoduler. Denne proces begynder med upcycling af affaldstræ og affaldsplast til en printbar compound, hvorefter WOHN 3D-printer bæredygtige boligmoduler.

En afgørende del af værdikæden er implementeringen af et cirkulært princip, hvor boligerne tages retur ved ‘end of life’, neddeles til en ny compound, og derefter genanvendes i et nyt cirkulært loop til opførelse af nye boliger. Denne proces kan gentages op til 6-7 gange, hvilket giver affaldet og boligerne en levetid som ressource i op til 350-400 år.

Samarbejdet tilføjer værdi på flere niveauer. For virksomhederne involveret betyder det muligheden for at udnytte affaldsressourcer mere effektivt og skabe bæredygtige produkter. For byggebranchen og slutkunderne betyder det lavere CO2-udledning og mere bæredygtige boliger. Samfundet som helhed drager fordel af en reduktion af miljøpåvirkningen og fremme af cirkulær økonomi.

Ambitionen med at eksportere teknologien til at etablere tilsvarende upcyclings- og cirkulære forsyningskæder i udlandet vil yderligere fremme bæredygtig udvikling globalt og styrke Danmarks position som førende inden for cirkulær økonomi og bæredygtigt byggeri.

Varighed
01/01/2024 – 30/06/2026

Budget
17.900.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt