SDG Landing Pad

De 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling skal inspirere danske virksomheder til at byde ind med løsninger på globale udfordringer. Med en ny model – SDG Landing Pad – hjælper virksomhederne godt på vej.

Projektets nøgleaktiviteter

  • At fremme SDG-fokuseret dansk eksport og ekspertise.
  • At kortlægge SDG-relaterede udfordringer, som små og mellemstore danske virksomheder kan løse.
  • At fremme nye samarbejdsformer mellem de danske klynger og innovationscentre.

Konkrete løsninger på nogle af verdens mest presserende udfordringer – herunder klima- og sundhedskrise – bliver stadig mere efterspurgte. Mange af løsningerne kan potentielt leveres af danske virksomheder og rummer dermed enorme forretningsmuligheder. De muligheder, hjælper SDG Landing Pad de små og mellemstore virksomheder med at gribe.

SDG Landing Pad åbner døre

Selvom markedspotentialerne er store, er det kun relativt få virksomheder, der strategisk arbejder med. De 17 Verdensmål som en del af deres innovationsaktiviteter og salgsstrategi. En af årsagerne er at virksomhederne mangler adgang til viden og relevante internationale netværk. Og det er lige præcis det, som SDG Landing Pad har hjulpet de danske virksomheder med. Målet med at hjælpe virksomhederne med konkrete samarbejdsalliancer og relevant markedsadgang er at øge virksomhedernes globale position og eksport. På den måde er de danske virksomheder, ved hjælp af SDG Landing Pad, gjort til løsningsleverandører inden for eksempelvis sundhed, vand, energi og ansvarligt forbrug. En halv snes virksomheder har sammen med danske klynger, innovationscentre og ministerier benyttet SDG Landing Pad til at åbne døren ind til nye markeder. Som gode eksempler har nogle af virksomhederne fortalt om erfaringerne med at bruge SDG Landing Pad og De 17 Verdensmål som forretningsudviklingsmetoder.

Styrket samarbejde gennem SDG Landing Pad

Som en konsekvens af det tætte parløb hos en række danske erhvervsfremmeaktører har SDG Landing Pad været med til at styrke samarbejdet mellem de nationale klynger og innovationscentre. Det gælder både i forhold til at indsamle viden og lave markedsanalyser, men også i det meget konkrete arbejde med at bringe danske virksomheder og produkter ud i verden for at internationalisere dansk erhvervsliv og øge den danske eksport.

Varighed
01/01/2022 – 30/06/2023

Budget
9.500.000,00

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt