Genanvendelse af Mad- & Drikkekartoner

GenKarton fokuserer på genanvendelse af mad- og drikkekartoner gennem separationsteknologi. Målet er at nedbryde kartonerne til deres enkelte bestanddele som pap, plastik og aluminium for at muliggøre genanvendelse i forskellige industrier. En nøglekomponent er også reduktionen af CO2-udledning fra pap og plastik.

Det overordnede mål med samarbejdet er at etablere en effektiv genanvendelsesproces for mad- og drikkekartoner med fokus på at opnå en betydelig reduktion af affaldsmængder, sikre genanvendelse og CO2-udledning. Dette er vigtigt for at bevare miljøet og ressourcerne på lang sigt, samtidig med at der skabes værdi gennem genanvendelse af materialer.

Genanvendelse af mad- & drikkekartoner

Samarbejdet omfatter udviklingen af et avanceret anlæg til genanvendelse af mad- og drikkekartoner. Dette demonstrationsanlæg vil være det første i en skala, der egner sig til kommerciel brug. Der er sikret en årlig tilførsel på ca. 1.000 tons kartoner fra Aalborg- og Randers Kommune, svarende til ca. 3,2% af Danmarks samlede tonnage.

Det modulære design af anlægget muliggør fremtidige udvidelser i takt med stigende tilførsel af kartoner. Fra de 1.000 tons kartoner vil der blive udvundet 725 tons papirfiber, 275 tons plastik og 10 tons aluminium. Aluminiummet vil blive omdannet til 43 tons “Aluminate”, som potentielt kan anvendes til spildevandsrensning.

Beregninger viser en tilbagebetalingstid på anlægget på 4,6 år. Verdis har udvist interesse i at købe anlægget efter projektperioden og vil sammen med samarbejdspartneren arbejde på at udvide det yderligere. Den forventede CO2-besparelse på ca. 1.000 tons kartoner per år vil være omkring 1.800 tons CO-ækvivalenter, svarende til udledningen fra 95 menneskers årlige aktiviteter eller at køre jorden rundt i bil 450 gange.

For virksomheder og industrier åbner det op for en pålidelig kilde til genanvendte materialer, hvilket reducerer behovet for ny produktion og dermed sparer ressourcer. Slutkunder kan nyde godt af et mere bæredygtigt produktudbud, og samfundet som helhed vil drage fordel af en reduktion af affald og CO2-udledning, hvilket bidrager til en grønnere fremtid.

Varighed
01/01/2024 – 05/08/2025

Budget
14.065.687

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt