Urban Tin mining

Udfordring:

Tin er en knap ressource og samtidig en vital en, der går tabt, hvis det ikke bliver skilt fra stålet til f.eks. konservesdåser. Ca. 12 % af verdens tin bliver i dag brugt til hvidblik – det der anvendes til dåser – og risikoen for at det forsvinder fra værdikæden er enorm, da aftinning ikke gøres effektivt i dag.

Med stigende geopolitiske spændinger forventes det at konkurrencen om ressourcer tager til i fremtiden.

 

Løsning:

Ved at bruge DTU’s ekspertise indenfor processer og Novozymes erfaring med enzymer vil videnbroprojektet opnå at gøre det mere effektivt og muligt at adskille tinnet fra stålet. Samtidig vil Ribe Flaskecentral og ERA Recycling bringe deres mangeårige erfaringer i spil hvad angår markedet.

 

Effekt:

Med en effektiv aftinning kan projektets effekter bidrage til en mere bæredygtigt, cirkulær tin-anvendelse, der kan sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne. Derudover kan genanvendt tin nedbringe CO2-aftrykket med knap 50 % i forhold til jomfrueligt tin.

Varighed
01/09/2023 – 30/06/2024

Budget
145.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt