Forbyggelse af giftige biprodukter af aminbaseret CO2-fangst

Udfordring:

CO2-udledninger til atmosfæren er et stigende problem. Derfor udvikles der på teknologier til at fange og lagre CO2. Den mest udbredte metode er med aminbaserede teknologi. Dog kan anvendelse af aminbaserede teknologi medføre uønskede udledninger af skadelige flygtige organiske stoffer (VOC’er) til miljøet. Samtidig er problematikken relativt ubeskrevet.

 

Løsning:

Formålet med videbroprojektet er at forebygge udledninger af uønskede og miljøskadelige VOC’er fra CO2-fangende anlæg og samtidig skabe et litteraturreview, der kan skabe grundlag for videreudvikling og teknologier. Projektet vil løse en væsentlig problemstilling for den aminbaserede teknologi, der kan kan bidrage til en bred implementering af CO2-fangst på punktkilder, som kan få Danmark til at nå sin målsætning om 70 % reduktion af drivhusgasser inden 2023.

 

Effekt:

Den udviklede teknologi gennem videnbroprojektet vil være med til at mindske udledningen af skadelige stoffer til miljøet. Derudover vil det bane vejen for en hurtigere udbredelse og anvendelse af CO2-fangst teknologier i den danske og internationale industri. Dette vil bidrage med en positiv klimaeffekt ved et reducere CO2-udledninger fra processer med forbrænding.

Varighed
31/03/2022 – 30/09/2023

Budget
400.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt