NEPTUN

Danmark og Tyskland slog pjalterne sammen for at styrke vandsektoren og ruste begge lande mod klimaforandringer. 21 partnere bestående af universiteter, kommuner, forsyninger, virksomheder og erhvervsorganisationer fra begge sider af grænsen gik sammen i projektet NEPTUN.

Oversvømmede kældre, skybrud, der overbelaster kloakkerne, risiko for dårlig vandkvalitet ved stigende grundvand og udfordringer med kystsikring. Det er udfordringer, vi i stigende grad oplever som følge af klimaforandringer.

Det er en problematik, der overskrider grænserne i den dansk-nordtyske region. Landskabet og klimaet er på mange måder ens og på begge sider af grænsen er vandsektoren stærk, men væksten og eksporten af vandteknologi er stagnerende.

Det gav potentiale for innovation og styrkelse af erhvervslivet på tværs af landegrænsen og en mulighed for at øge regionens robusthed mod klimarelaterede risici og udvikling af energi- og ressource effektive løsninger til vand og spildevand.

 

Sammen står vi stærkere

Under dette slogan udløste NEPTUN-projektet sin fornemste mål ved at skabe 15 konkrete løsninger indenfor vand-, spildevands- og klimatilpasningssektoren og samtidig bygge bro mellem udbud og efterspørgsel på tværs af den dansk-tyske grænse.

Det væsentligste resultat var derudover en kombination af relationsopbygning og innovationssamarbejder mellem universiteter og virksomheder indenfor vand- og klimatilpasningsteknologier.

 

Vigtigste resultater

  • 8 nye prototyper på energi- og ressourceeffektive produkter – med baggrund i problemejeres aktuelle udfordringer
  • Identificering af 5 mulige Offentlig-Privat-Innovationssamarbejder
  • Light houses of Competence: Udstilling, test og demonstration af vand- og klimatilpasningsløsninger
  • Synliggørelse af vandteknologivirksomheder på ”Meet the buyer” og ”Living Lab” events

Læs mere om projektet her

Projektet var finansieret af  Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Varighed
01/03/2020 – 31/05/2023

Budget
22.204.674 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt