Vandnetværk Brasilien-Danmark

Projektet sigter mod at fremme et strategisk samarbejde mellem Danmark og Brasilien inden for vandforvaltning. Det primære mål er at fremme strategisk vandsamarbejde, sikre at forsknings- og innovationsindsatsen kanaliseres mod praktiske anvendelser, der passer inden for Technology Readiness Level (TRL) 3-7, og identificere finansieringsmuligheder for at støtte robuste internationale samarbejder.

 

Partnerskabspotentiale

Netværket udnytter partnerskabet mellem Clean og Greennova Hub, som begge er medlemmer af International Cleantech Network, der fungerer som facilitatorer for udførelsen af Memoranda of Understanding (MoU’er) og opdyrkningen af effektive samarbejder mellem danske og brasilianske enheder. Disse samarbejder giver et solidt fundament for samarbejde om at løse store vandudfordringer og fremme bæredygtige løsninger i begge lande.

 

Samarbejde for bæredygtige vandløsninger

Samarbejdet vil adressere presserende vandudfordringer og samtidig fremme bæredygtige løsninger til gavn for begge lande. Netværket fremmer samarbejde og vidensudveksling gennem delegationer, internationale begivenheder og innovative aktiviteter såsom hackathons, projektudviklingsworkshops og videnskabelige seminarer. Dette aktive engagement styrker samarbejdet og skaber en platform for løsninger, der imødegår de udfordringer, vi står overfor i dagens komplekse vandmiljø.

 

Investering i bæredygtighed

Netværket er forpligtet til at sikre bæredygtigheden af sin indsats ved at fremme løbende samarbejde, etablere klare kommunikationskanaler og formalisere hensigtserklæringer. Ved at finde finansieringsmuligheder fra programmer som Horizon Europe, Innowide og Danida sigter netværket desuden mod at sikre de nødvendige ressourcer til at støtte sine samarbejdsbestræbelser og bidrage til den globale vandsikkerhed.

 

Netværket er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Varighed
01/01/2024 – 31/12/2025

Budget
750.000 DKK


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt