Test og godkendelser i relation til maritime standarder

Udfordring

I dag er mange både motordrevent eller de har en hjælpemotor, hvis det bliver nødvendigt. Motorerne er typisk drevet af diesel som giver støj og forurener. Searine har udviklet en motor, der er nulemission og støjsvag som alternativ. Dog er produktet så nyt på markedet, at det kræver de mest grundige valideringsprocesser inden for maritim anvendelse før ibrugtagning.

 

Løsning

Projektet har til formål at udføre test, som giver indblik i, om Searine’s produkt er designet sikkert, så man kan undgå eller reducere risikoen for, at produktet kan blive skyld i skader på personer eller miljø. Det kan f.eks. være skade pga. elektrisk stød, energiudladning, ild, varme, mekaniske forhold (fx skarpe kanter, klemning, bevægelige dele), stråling (fx RF og lyd) og kemiske forhold (fx giftige materialer, væsker, røg, dampe).

Testene vil blive udført sammen med Teknologisk Institut og RD8 ApS.

Varighed
11/03/2024 – 31/10/2024

Budget
100.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt