HiddenDyke

Udfordring:

HiddenDyke er en innovativ og fleksibel løsning på et højaktuelt problem omkring stigende udfordringer med pludseligt forekommende oversvømmelse i forbindelse med stormfloder, store regnmængder, og lignende vejrfænomener. Statistisk set er sådanne hændelser blevet mere hyppige i takt med klimaforandringer, og dermed forøgelsen af oversvømmelsestruede områder. Dette stiller større krav til løsninger, som på en omkostningseffektiv, sikker og æstetisk acceptabel måde hindrer oversvømmelse.

 

Løsning:

Projektet tilvejebringer vigtig ny viden og afdækker kritiske tekniske, miljømæssige og omkostningsdrivende konstruktionsudfordringer forud for videreudvikling af den skjulte, fleksible digeløsning i et modulært koncept. Partnergruppen har sammen med HiddenDyke udviklet og designet et oppusteligt dige, der kan skjules under jorden når der ikke er fare for oversvømmelse. Systemet bruger halvt så meget vand, som der skal bruges i mobile watertubes.

 

Effekt:

Videnbroprojektet har bekræftet HiddenDyke, at deres løsning kan anvendes som et attraktivt alternativ for eksisterende permanente digeløsninger – både som permanent, men også som mobil løsning.

Varighed
01/09/2021 – 31/12/2022

Budget
391.250 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt