Komposterbarhed og Carbon fiksering

Udfordring  

Plastmaterialer kan forårsage alvorlig miljøforurening og udgør en betydelig trussel mod biodiversitet og økosystemer. Der er et presserende behov for bæredygtige alternativer, der kan nedbringe plastforureningens skadelige virkninger og fremme en cirkulær økonomi. Projektet sigter mod at tackle denne udfordring ved at udvikle og dokumentere nedbrydningsprocessen for algeplast, et biobaseret materiale, for at forstå dets miljømæssige fordele og bidrag til CO2-fiksering. 

 

Løsning 

Projektets partnere, Dansk Algeplast, Dansk Tang og Teknologisk Institut, vil fokusere på udviklingen af algeplast som et bæredygtigt alternativ til traditionelle plastmaterialer. Ved at undersøge nedbrydningsprocessen og identificere miljøpåvirkninger vil videnbroprojektet prøve at løfte produktudviklingen og øge markedsaccepten.

Algeplasten har potentiale til at være CO2-negativ og bidrage til reduktionen af drivhusgasser, samtidig med at den reducerer plastforurening og kan øge genopretningen af havmiljøer. Efter projektet kan teknologien udvides til at udvikle avancerede kompositmaterialer og muliggøre en overgang til en mere bæredygtig og cirkulær økonomi. Dette åbner muligheder for vækst og eksport af algeplast-teknologi og -produkter, hvilket gavner både miljøet og økonomien. 

Varighed
01/05/2024 – 31/10/2024

Budget
100.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt