Poseidon

Målet med Poseidon er at udvikle og teste praktiske klimatilpasningsløsninger på tværs af den dansk-tyske grænse.

Interreg Deutschland-Danmark projektet Poseidon vil bidrage til beskyttelse af borgere, infrastruktur og bygninger mod vandrelaterede klimaændringer med deraf følgende risiko for oversvømmelser, tørke og vandstandsstigninger.

Målet er at udvikle og teste klimatilpasningsløsninger og vidensdele i et vandnetværk på tværs af grænsen. Løsninger vil blive udviklet dels i praktiske innovationssamarbejder, dels ved test på ”pilot sites”.

Projektet bygger videre på erfaringerne fra det tidligere Interreg projekt NEPTUN. Med udgangspunkt i en kortlægning af innovationsbehovet i programregionen vil der blive udviklet og testet løsninger, der relaterer sig til kommunernes klimatilpasningsplaner og strategier.

Poseidon fokuserer på at skabe et attraktivt og troværdigt udbud af velfungerende og naturbaserede/tekniske klimatilpasningsløsninger, som kan opmuntre og inspirere beslutningstagere til at fremskynde implementeringen af klimatilpasningsinitiativer.

Både Danmark og Tyskland vinder ved at få bedre dokumentation af klimatilpasnings- koncepter samt brug af kunstig intelligens og hydrauliske modeller.

 

Projektet var finansieret af  Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Varighed
01/03/2024 – 28/02/2027

Budget
875.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt

  • COP – Circular Ocean-Bound Plastic