Endurance – Grøn acceleration for EU-klynger

Endurance projektet sigter mod at udvikle en innovativ metode til at accelererer europæiske klynger med at integrere grøn vækst, innovation og strategierne fra EU’s Green Deal til SMV’er og startups. Målet er at støtte op om den grønne omstilling ved at give vigtig viden gennem klynger, hvilket vil lette den bæredygtige transformation af den europæiske industrielle struktur.

Forventede resultater

Omfattende metodologi
Endurance vil producere en metode til grøn acceleration inden for klynger. Metoden vil omfatte veldefinerede, overførbare og effektive accelerationsscenarier, der giver en praktisk køreplan for klynger på tværs af forskellige industrisektorer i Europa.

Audiovisuelt værktøjssæt
For at øge SMV’ers og startup-virksomheders forståelse af EGD-koncepter (Engineering Graphics & Design), best practices og strategier vil Endurance udvikle et audiovisuelt værktøjskasse. Denne ressource vil lette den grønne omstilling gennem målrettede opkvalificerings- og omskolingsinitiativer.

Facilitatorens guide og værktøjskasse
Projektet vil udstyre EU’s klyngeledelser med en klar metodologi, der understøttes af en facilitator-guide og en værktøjskasse. Disse ressourcer vil gøre det muligt for klyngerne selv at organisere og gennemføre grønne accelerationsworkshops, der er skræddersyet til deres specifikke behov.

Politisk dokument
Endurance vil konsolidere projektets erfaringer og viden i et politisk dokument. Dette dokument vil tilbyde mulige løsninger og foranstaltninger til at støtte klynger som vigtige drivkræfter for den nødvendige forandring mod en grøn omstilling i Europa.

Endurance søger at give EU’s klynger de værktøjer og den viden, der er nødvendig for at stå i spidsen for integrationen af grønne strategier og lette overgangen til et mere bæredygtigt industrielt landskab i Europa.

I sommeren 2025 vil Clean afholde en workshop som en del af Endurance-projektet. Workshoppen henvender sig til andre cluster-managers og projektledere og vil have fokus på at forbedre vores evne til at støtte virksomheder og startups både i Danmark og Europa. Hvis du er interesseret i at deltage, er du velkommen til at sende en mail til vores projektleder Henrik Nørgaard.

Læs mere

 

Projektet er støttet via Erasmus+ programmet med projekt nr. 2023-1-ES01-KA220-VET-000158027.

Varighed
01/10/2023 – 30/09/2025

Budget
1.860.551 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt