Murstenrenser

Udfordring:

Projektet er et forprojekt til udvikling af et mekanisk maskinkoncept, der muliggør automatiseret og optimal genanvendelse af mursten og mørtel fra bygninger opført i tegl, som er anvendt ved byggeriet. Miljøbelastningen fra produktion og håndtering af byggematerialer og byggeaffald er en udfordring, der i stigende grad sættes fokus på, både i forhold til energiforbrug, ressourceoptimering, og affaldshåndtering.

 

Løsning:

Projektet bringer viden om grundlæggende mekaniske og automatiserede metoder, som gør det muligt på en effektiv måde at adskille mursten og mørtel, uanset hvilken type mørtel, der er anvendt – herunder moderne cementkalkmørtler. Løsningen optimerer andelen af hele afrensede mursten, og der udarbejdes et koncept for fraktionering og genanvendelse af tiloversblevne materialer.

 

Effekt:

Videnbroprojektet har sat skub i MurstenRenser ved at have tilføjet kritisk viden om tekniske forhold i forbindelse med håndtering af mursten og mørtel. Det gør at Fr. Petersen Maskinfabrik er tættere på en automatiseret rensning af mursten, hvilket har stort potentiale indenfor byggebranchen. Projektet har skabt et proof of concept på Fr. Petersens løsning for maskinel rensning af mursten, som nu er klar til en videre process og udvikling af løsningen.

Varighed
01/10/2021 – 31/12/2022

Budget
495.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt