Zero port emission

Udfordring:

Dette projekt har til formål at klarlægge de teknologiske muligheder for at fjerne miljø- og klimapåvirkende udledningen fra kommercielle skibe under havneophold.

Skibsfartens energiforbrug bidrager i høj grad til den globale udledning, men er ikke en ligetil opgave, da mange værdikæder mødes på havnen. Den primære løsning man anvender i dag er landstrøm, hvor skibet kobles til det lokale el-net, som så leverer den energi skibet skal bruge. Dog er der ikke en one-size fit all løsning.

 

Løsning:

Dette projekts formål er, på en holistisk måde, der tager hensyn til forskellige typer havne, skibe og energibehov, at analysere hele det potentielle løsningsfelt, herunder landstrøm, for evnen til at løse emissionsproblemet, den teknologiske modenhed, forretningspotentialet, og synergier med den generelle energiomstilling af samfundet.

 

Effekt:

Den kommercielle skibsfart bidrager i dag til en stor del af den samlede globale menneskeskabt udledning af miljøpåvirkende stoffer. Et studie fra 2018 estimere at der er et globalt potentiale for at reducerer udledningen af SOx med næsten 700 tusinde tons og NOx med omkring 1,2 millioner tons.

Videnbroprojektets partnere har skabt en større analyse, der giver indsigt i de problematikker og udviklingsmuligheder, der er for emissionsfrie havne. Analysen har samlet teknisk viden, der i høj grad kun var forankret hos enkelte leverandører eller hos forsknings- og videninstitutioner og skabt indblik i teknologiernes stadier som kan komme til gavn for virksomheder, der kan videreudvikle miljøløsninger baseret på analysens samlede overblik. Analysen har også til hensigt at blive anvendt af Miljøstyrelsen og Nordisk Råd til at udarbejde nye strategier indenfor søfarten.

Varighed
30/09/2021 – 31/05/2022

Budget
282.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt