Kompetencer til et Grønt Danmark

Kompetencer til et Grønt Danmark adresserer den udbredte mangel på arbejdskraft hos danske SMV’er og understøtter samtidig Danmarks grønne omstilling. Projektet fokuserer på at tiltrække og udvikle kvalificeret arbejdskraft gennem tre hovedindsatser: 

 • Tilknytning af velkvalificeret arbejdskraft i Danmark, herunder ledige akademikere, seniorer og udenlandske studerende. 
 • Direkte tiltrækning af velkvalificeret arbejdskraft fra udlandet med kompetencer til grøn omstilling. 
 • Kompetenceudvikling af SMV’er for at styrke deres evne til at tiltrække og integrere velkvalificeret arbejdskraft. 

Formål med projektet er at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft med fokus på fagområder der kan bistå den grønne omstilling. 

Nøgleaktiviteter  

 • Rekrutteringskampagne planlagt i efteråret 2024. 
 • Engagere 150 studerende i aktiviteter, der styrker deres viden og jobmuligheder i Danmark. 
 • Analysere behov og udfordringer vedrørende tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft for Clean’s medlemsvirksomheder. 

Målgruppe 

 • Udenlandske studerende i Danmark, med fokus på at tilskynde dem til at blive og opbygge en karriere her. 
 • Virksomheder, der enten mangler arbejdskraft nu eller forventer at gøre det i fremtiden. 
 • Udenlandske kvalificerede arbejdere, der ønsker at arbejde i Danmark. 

Mangler din virksomhed kvalificeret arbejdskraft? 

Din virksomhed har mulighed for at deltage i en rekrutteringskampagne planlagt til efteråret 2024. Kontakt Clean for at få mere information om, hvordan I kan blive en del af projektet og opnå en konkurrencemæssig fordel i jagten på kvalificeret arbejdskraft.

Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Socialfond og Erhvervsstyrelsen, og kampagnen drives af Copenhagen Capacity i tæt samarbejde med partnere i projektet Talent to a Green Denmark.

Varighed
01/08/2022 – 01/07/2025

Budget
50.000.000,00

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
 • Trace

 • Poseidon

 • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

 • CO2 Vision NeXt