Flexible AMS for Carbon Capture

Udfordring:

Den eksisterende lovgivning i Danmark kræver dobbeltinstrumentering for CO2-fangstanlæg, hvilket betyder, at virksomheder skal investere i og vedligeholde to separate overvågningssystemer.  

Det giver ikke kun store økonomiske omkostninger, men også en unødvendig administrativ byrde som begrænser virksomhedernes fleksibilitet til at tilpasse sig Det skaber en situation, hvor virksomhederne kan være tilbageholdende med at investere i CO2-fangstteknologi, hvilket forhindrer en mere effektiv reduktion af drivhusgasemissioner.

 

Løsning:

Projektets partnere, Olicem, 12plus30 og FORCE Technology vil udvikle en mere fleksibel tilgang til monitorering af luftemissioner fra CCUS-anlæg ved at optimere placeringen af Automated Measuring Systems (AMS) og implementere nye beregningsmetoder.  

Ved at placere disse målesystemer strategisk og bruge avancerede beregningsmetoder kan man opnå en mere præcis og omkostningseffektiv måling af CO2-udledninger. Dette vil ikke kun reducere de direkte omkostninger forbundet med dobbeltinstrumentering, men også mindske den administrative byrde for virksomhederne og give dem større fleksibilitet til at tilpasse sig.  

Derudover vil den forbedrede CO2-afrapportering styrke Danmarks evne til at overvåge og regulere drivhusgasemissionerne og dermed bidrage til at opfylde nationale og internationale klimamål.  

Varighed
01/04/2024 – 31/08/2024

Budget
100.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt