Beskyttelse af grundvandet med bioremedieringsbarrierer

Udfordring:

I Danmark anvendes ubehandlet grundvand til drikkevand, men denne praksis trues af pesticider og pesticidrester, hvor ca. 30 vandboringer lukkes om året grundet pesticidfund.

Dette projekt undersøger derfor det mikrobielle og geologiske potentiale for at beskytte grundvandet mod pesticider ved at etablere underjordiske barrierer med bioremedierende effekt.

Løsning:

Ejlskov har en gennemprøvet, patenteret løsning indenfor onsite, non-destruktiv jordrensning, som vil være en bæredygtig  løsning sammenlignet med fx avanceret behandling af drikkevand og/eller etablering af nye boringer. I projektet identificeres relevante pesticider for iltfri mikrobiel nedbrydning til Ejlskovs løsning, og nedbrydningen testes i laboratoriet.

 

Effekt:

Miljøeffekten af en succesfuld implementeret teknologi vil være et bedre vandmiljø, renere grundvand og pesticidfrit drikkevand. Ved at bremse spredning og omsætte pesticider vil bioremedieringsbarrieren have stor betydning for fremtidens drikkevand – og samtidig kunne bevare nuværende boringer.

Varighed
01/11/2021 – 01/12/2022

Budget
240.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt