Vores fokusområder guider vores arbejde

Vand- og miljøteknologi dækker over en vifte af teknologier, som begrænser eller retter op på de negative effekter, som vores moderne samfund har på miljøet.

Clean arbejder med fem områder, som er vist nedenfor. Den videre analyse af de vand- og miljøteknologiske virksomheder tager udgangspunkt i disse fem områder.

De fem områder er ikke gensidigt udelukkende, og en række af de danske (særligt store) vand- og miljøteknologiske virksomheder har aktiviteter på flere områder, hvilket bidrager til sammenhængen i klyngen.

Vandteknologi omfatter løsninger, produkter og teknologi i relation til ’vand i rør’, herunder vandforsyning, spildevandshåndtering og vand-/kloaksystemer. Danmark er blandt de førende i verden, når det handler om udvikling af innovative løsninger inden for vandsektoren. Derfor samler vi hele økosystemet inden for vand i teknosfæren for at understøtte og udvikle den danske styrkeposition.

Klimaforandringer som følge af menneskelig udledning af drivhusgasser i atmosfæren er den største udfordring, verdenssamfundet står overfor i dag. Det er dog ikke kun drivhusgasser, der forurener vores atmosfæren og den luft vi indånder.

De mange miljømæssige udfordringer udgør et stort potentiale for innovation inden for bl.a. måling, overvågning og genopretning af forurening i jord og vand, samt fremme af biodiversitet og naturkvalitet.

Som en brændende platform er klimatilpasning en stor samfundsmæssig udfordring, hvor en holistisk tankegang skal arbejde mod at sikre pressede byer, infrastrukturer og samfund generelt.

Materialer spiller en central rolle i den grønne omstilling. Ressource begrænsninger og miljøbelastninger er globalt set blevet kritiske temaer. Et materiales miljøpåvirkning spænder fra råstoffernes udvinding til endelig genbrug. Det er essentielt at fremme bæredygtig anvendelse af materialer og se affald som en værdifuld ressource.

Tech Tour Water Tech 2023

I maj 2023 var vandteknologi centrum i Aarhus, da 40 udvalgte SMV’er fik chancen for at præsentere deres innovative løsninger for investorer fra hele kloden. Blandt virksomhederne kunne du finde flere medlemmer af Clean på scenen, der introducerede deres vandteknologiske løsninger til det internationale publikum.


Vores aktiviteter i tal

1.900 +

Virksomheder deltager i klyngens aktiviteter årligt

200 +

Virksomheder deltager i vores internationale aktiviteter årligt

100 +

Aktiviteter i klyngen årligt