Sortering og genanvendelse af tekstilaffald

Udfordring:

Formålet med projektet er at udvikle og modne forsorterings- og genanvendelsesteknologier i et samarbejde langs værdikæden. Markedet for genanvendelse af tekstiler er ved at blive opbygget, og det er vigtigt at sikre samspillet mellem de forskellige værdikædeled for på effektiv vis at kunne skabe rentabel nyttiggørelse af tekstilaffald.

 

Løsning:

Projektet vil køre i to udviklingsspor, der vil fokusere på forskellige problemstillinger i forbindelse med opbygningen af en værdikæde for forsortering og genanvendelse af tekstiler. For at sikre effektiv og målrettet udvikling i de to spor vil der være tæt dialog og videnoverførsel mellem projektets partnere. Dette sikrer, at outputmaterialer møder kravene for inputmaterialer i det næste trin i værdikæden. Dette vil ske inden for projektgruppen, men være ligeledes en aktivitet, der også vil række ud over projektets partnere.

 

Effekt:

TechKnow har gennem projektet fået indsigt og viden omkring videreudvikling af deres anlæg. Der er testet og der er blevet opkoncentreret tekstilaffaldsfreaktion fra 85 % til 92 %. Derudover har partnerne undersøgt, hvordan aftagernes krav til tørre tekstiler kan imødekommes vha. UV-lys.

HAACK Recycling har gennem projektet fået sparring og hjælp til udvikling af deres produkter af Teknologisk Institut. Det har resulteret i ét produkt på markedet. En akustisk decomodul, der er blevet evalueret så det lever op til kundernes krav. Derudover har Teknologisk Institut givet HAACK Recycling viden og netværk til den videre udvikling af et andet fyldprodukt, så det ikke downcycler neddelte tekstilrester.

Læs hvad Christina fra HAACK har fået ud af videnbroprojektet

Varighed
01/11/2021 – 01/08/2022

Budget
500.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt