Naturpladen – groede akustikplader

Udfordring:

Støj er EU’s næststørste problem for vores omgivende miljø næst efter luftforurening. Støj kan føre til kritiske sygdomme, stress og reduceret produktivitet. De tilgængelige og gængse akustikløsninger er karbonintensive og producerer store mængder affald. Akustikplader bidrager med 11 % af den samlede karbonudledning til byggerier. Derfor er er behov for at finde løsninger, der kan være et bæredygtigt alternativ som entreprenører og arkitekter kan anvende.

 

Løsning:

Naturpladen har udviklet akustikplader, der er produceret af 100 % naturlige produkter som svampe og deres rodnet, der kan erstatte cement og plastik. De første lyd- og brandtest er foretaget og gennem videnbroprojektet vil de videreudvikle på produktet med hjælp fra eksperter fra Teknologisk Institut og Dansk Brand- og Sikringstekniske Institut.

 

Effekt:

Forbedres produktet kan det erstatte karbontunge akustikplader samt nedbringe støjniveauet markant end konventionelle plader til gavn for forbruger og entreprenører.

Varighed
01/07/2023 – 30/06/2024

Budget
500.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt