Simply

SIMPLY-projektet repræsenterer et afgørende skridt fremad i bestræbelserne på at fremme pyrolyse-teknologier som en nøglefaktor i kampen mod klimaforandringer. Dette initiativ fokuserer på tilpasning af metoder til at vurdere klimapåvirkningen, fastsætte klare mål og skabe passende rammer og incitamenter. Projektets primære mål er at harmonisere med INNO-CCUS’ retningslinjer og de politiske klimamål for 2030. Centralt i dette arbejde er følgende målsætninger:

 • Bidrage til INNO-CCUS vejledende klimamål om en reduktion på 0,2 mio. ton CO2-ækvivalenterom året i 2025 og 2-4 mio. ton CO2-ækvivalenter om året i 2030.
 • Opnå en politiske mål indenfor landbrugssektoren med en besparelse på 2 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2030, ud fra et udgangspunkt i 2023, der er tæt på nul.

På nuværende tidspunkt er klimapåvirkningen fra dansk pyrolyse minimal. Det forventes, at den uden yderligere indsats kun vil nå omkring 0,05 millioner tons om året i 2025. Nye studier peger på et betydeligt potentiale i udviklingen af dansk pyrolyse, men tiden er knap og implementeringsprocessen er fyldt med barrierer og flaskehalse. SIMPLY-projektet søger at fremskynde udviklingen af nødvendige samfundsmæssige rammer, der hindrer og forsinker implementeringen. Projektets fokus er primært rettet mod at adressere to grupper af udfordringer:

 • Barrierer og udfordringer i regulering og kommunal planlægning.
 • Udvikling af incitamentsstrukturer i centrale værdikæder.

SIMPLY-projektet bygger på et omfattende grundlag af tekniske og naturvidenskabelige projekter inden for biomassepyrolyse, og ønsker at introducere nye R&D-aktiviteter inden for samfundsvidenskab og systemanalyse. Projektets omfatter følgende aktiviteter:

 • Kortlægning af ressourcegrundlag og muligheder på markedet for pyrolyseprodukter.
 • Identifikation og placering af implementeringsprojekter for pyrolyseanlæg i målstørrelsesordenen for 2030.
 • Analyse af pyrolyse og PyCCUS’ indvirkning på klima og miljø og tilpasning til gældende regnskabsmetoder og -principper på tværs af styringsniveauer.
 • Udvikling, afprøvning og implementering af nye bedste praksis-planlægningsprocesser for at muliggøre implementering af pyrolyseteknologi på lokalt niveau.
 • Analyse af incitamentsstrukturer og anbefalinger til nødvendige tiltag og rammer.
 • Interessentinddragelse med fokus på planlægning og styring, vidensinstitutioner, SMV’er og landbrugsaktører.

Hvad er pyrolyse?

Under pyrolyse omdannes biomasse til værdifulde ressourcer samtidig med at drivhusgasudledninger minimeres. Processen indebærer opvarmning af organiske materialer under fravær af ilt, hvilket resulterer i biochar (eller biokul). Biochar er et kulstofrigt materiale, der er kendt for sin evne til at forbedre jordens frugtbarhed, binde kulstof og øge produktiviteten i landbruget.

For at skabe værdi fra pyrolyse, som omfatter at begrænse klimaforandringer, eksport, bæredygtige overgangsmuligheder og mere, må det ske inden for tidsrammerne for både INNO-CCUS og politiske mål. Derfor bliver de vigtigste aktiviteter i projektet udført trinvist og løbende delt med centrale organisationer og udviklingsprocesser for at øge indvirkningen og kickstarte effekterne tidligt i projektet.

Varighed
01/09/2023 – 31/08/2026

Budget
8.263.190 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
 • Trace

 • Poseidon

 • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

 • CO2 Vision NeXt