3R Connect – Reduce, Reuse, Rethink

Som en del af den Europæiske Green Deal har EU lanceret en handlingsplan for cirkulær økonomi med særligt fokus på de sektorer, hvor der forbruges flest ressourcer, og hvor potentialet for cirkularitet er stort. Det omfatter blandt andet plast, emballage, tekstil og byggeri. Et af kernemålene i den europæiske handlingsplan er “få cirkularitet til at fungere for mennesker, regioner og byer”. Denne systemiske transformation kræver en holistisk tilgang, hvor aktører fra forskellige innovationsøkosystemer på tværs af EU går sammen om fælles handling.

Projektet 3R-Connect har derfor til formål at forbinde innovationsøkosystemer på tværs af EU med udgangspunkt i tre fokusregioner: Greater Copenhagen, Flandern og Nordportugal. Gennem projektet involveres virksomheder, offentlige aktører, vidensinstitutioner og andre aktører om at planlægge fælles initiativer og fremtidige projekter, der bidrager til en mere cirkulær økonomi i de udvalgte sektorer. Det sker gennem:

  • Kortlægning af prioriteter, styrker og udfordringer i hver af de tre fokusregioner med fokus på cirkulær økonomi inden for plast (herunder emballage), tekstil og byggeri.
  • Identificering af muligheder for tværregionale initiativer og fremtidige projekter, der bidrager til cirkulær økonomi.
  • Udvikling og planlægning af konkrete fremtidige projekter gennem inddragelse af innovative virksomheder, vidensinstitutioner, offentlige aktører og andre interessenter.

3R Connect-projektet er finansieret under Horizon Connect-programmet (Interconnected Innovation Ecosystems).

For mere information, følg projektet på LinkedIn.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA). Neither the European Union nor EISMEA can be held responsible for them.

Varighed
01/09/2022 – 31/08/2024

Budget
3.717.060 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt