Bæredygtig reduktion af PFAS-forurening fra grundvandsboringer

Udfordring:

Når et vandværk rammes af PFAS-forurening, foregår rensningen for stofferne i dag centralt på vandværket. I stedet skal det være muligt at sætte ind med mere effektive og miljøskånsomme renseløsninger ved den enkelte boring, hvor koncentrationen af PFAS er højest. PFAS er et evighedsstof og dens nedbrydningsevne er meget dårligt og kan blive indtaget via mad. For at leve op til de danske vandkrav er der brug for bæredygtig fjernelse af PFAS. I projektet er der fokus på at rense med såkaldte resiner, der kan binde PFAS, og på metoder til genbrug, eller regenerering, af resinerne.

Løsning: 

Gennem projektet vil partnerne udvikleog teste mindre decentrale renseløsninger for at fjerne PFAS samt skabe erfaringsviden der kan bruges i fremtiden af forskellige aktører ift. drift, regenerering og økonomi.

 

Effekt:

Resultater fra dette projekt rettet mod bæredygtige og selektive renseløsninger for PFAS vil kunne afhjælpe problematikken med de miljøfarlige stoffer på en miljørigtig og bæredygtig måde og samtidig sikre den fremtidige rensning af drikkevand.

 

Øvrige partnere:

  • ECT2
  • Greve Vandværk
  • Tune Vandværk
  • Hedehusene Østre Vandværk

Varighed
01/09/2023 – 30/08/2024

Budget
325.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt