Three Roads to Circular Economy

Dette projekt sigter mod at påvirke tre nøgleområder, der bidrager til at bevæge sig mod en cirkulær økonomi i Portugal – Reduce, Reuse og Recycle – ved at styrke materialeeffektiviteten, udforske mulighederne for forbedret håndtering af specifikke affaldsstrømme og vurdere kapaciteten i byernes affaldsinfrastrukturer.

Det overordnede mål med aktionen er at støtte de portugisiske myndigheder i udviklingen og implementeringen af reformpolitikker og i definitionen, styringen og implementeringen af processer og metoder inden for den cirkulære økonomi.

Inden for rammerne af dette projekt er følgende prioriterede områder blevet identificeret: Forøgelse af materialeeffektivitet, separat indsamling og genanvendelse (+ forberedelse til genbrug) af kommunalt affald og vurdering af affaldsbehandlingsinfrastruktur. Støtteforanstaltningerne er struktureret ud fra en analyse af situationen, strategiudvikling, forandringsledelse og udvikling af en kommunikationsstrategi.

Projektet vil resultere i en dybere forståelse af situationen i det portugisiske materialeeffektivitetslandskab for at identificere muligheder og barrierer og opstille et udkast til en strategi for forbedret materialeeffektivitet på tværs af flere økonomiske sektorer.

Desuden vil projektet undersøge mulighederne for forbedret affaldshåndtering af fire udvalgte affaldsstrømme – tekstiler, C&D, storskrald (f.eks. møbler og madrasser) og farligt affald produceret af husholdninger (HHW).

Projektet vil udarbejde strategier for forbedret håndtering (mindre ressourcespild) af de udvalgte affaldsstrømme samt et beregningsværktøj, der gør det muligt at vurdere den eksisterende affaldsinfrastruktur i forhold til den forventede udvikling i affaldsmængder og genanvendelsesambitioner.

Projektet vil støtte forandringsledelse i den portugisiske industri og kommunale affaldshåndtering, baseret på anbefalinger fra projektets analyser. Som en del af dette vil projektet gennemføre kapacitetsopbygning og kommunikere grundigt med de offentlige og private nøgleinteressenter og sikre korrekt inddragelse af interessenternes overvejelser og formidling af resultater.

Varighed
01/01/2021 – 31/03/2023

Budget
4.463.434 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt