Turn waste into homes

Udfordring:

Potentialet for upcycling af affaldsplast og anvendelse som ressource til 3D print af boliger er enormt. På supply siden producerer verden i dag 300 mio. ton plastik, hvor kun 10% genanvendes i dag. Ca. 270 mio. ton bliver brændt af, ender som landfills eller i havet.

I WOHNs koncept anvendes affaldsplasten som det strukturelt bærende materiale, og 3D printer boligen i et stykke i en sandwich konstruktion. Plastspåner eller affaldsstyren anvendes som isoleringsmateriale, der blæses ind i sandwich konstruktionen.

 

Løsning:

Problemstillingen som skal løses er hhv. at plast i udgangspunktet ikke overholder bygningsreglementets krav til strukturel integritet i en halv time ved brand, og i det hele taget er helt nyt produkt og ressource der via WOHN introduceres i byggeindustrien.

Derfor er målet med projektet, at blåstemple løsningen samt dokumenterer løsningen gennem den funktionsbaserede styrke- & brandstrategi, hvor produktet lever op til BR18 brandkrav.

 

Effekt:

Den direkte effekt på klima og miljø aflæses i konstruktionens LCA, som går på tværs af de traditionelle cirkulære op-og-ned værdikæder, og erstatter stål og beton i byggeriet med affaldsplasten. Herved kan der opnås for hver 20 m2 bolig en CO2 reduktion på 15 tons.

Varighed
01/10/2021 – 01/03/2022

Budget
400.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt