Closing Loops

SAMMEN på tværs af brancher og værdikæder mobiliserer Closing Loops SMV’er til at omfavne cirkulær økonomi, løfte virksomheder gennem implementering og opskalering af cirkulære løsninger. Projektet sigter mod at teste og demonstrere cirkulære teknologier og metoder inden for sektorer som byggeri, tekstil, møbler, fødevarer og affaldshåndtering.

Sammen om cirkulære løsninger  

Closing Loops vil bidrage til Danmarks omstilling til en cirkulær og ressourceeffektiv økonomi ved at:

 • Reducere affald, CO2 og tonnage
 • Skabe stærke værdikædesamarbejder på tværs af virksomheder og organisationer – især byggeri & anlæg, miljøteknologi, tekstil, design og møbler, fødevare & bioøkonomi
 • Vise vejen for både danske og internationale aktører
 • Skabe nye udviklings- og forretningsmuligheder
 • Tilføre miljøteknologi, digitale teknologier, nye forretningsmodeller, produkter, take- back-ordninger, designmetoder, services mv.

Ingen virksomhed kan blive cirkulær alene   

En virksomhed kan ikke omstille sig alene, for værdikæder går på tværs af brancher. Man er afhængig af ressourceinput fra leverandører (upstream) og salg af produkter til kunder (downstream). Samarbejde i værdikæderne er derfor en forudsætning for at omstille SMV’er til cirkulær økonomi.  

Hovedaktiviteterne i Closing Loops 

 • Værdikædesamarbejder: Udvikling af 27 samarbejder fokuseret på at mindske affald, CO2-udledning og behovet for nye ressourcer ved at tackle specifikke ressourcestrømme og reststrømme i sektorerne. 
 • Modning og matchmaking: Identifikation og forberedelse af værdikædesamarbejder samt tiltrækning af virksomheder gennem rådgivning og præsentation af støttemuligheder til cirkulær omstilling. 
 • Feasibility checks: Tilbud om gennemførlighedsvurderinger for virksomheder for at afklare potentiale for cirkulære værdikædesamarbejder og sikre overholdelse af lovgivningsmæssige og markedsmæssige krav. 
 • Tværgående rådgivnings- og udviklingsforløb: Afholdelse af workshops og seminarer for deltagende virksomheder med fokus på cirkulære forretningsmodeller, samarbejdsformer og lovgivning for at styrke deres cirkulære modenhed og effektivitet. 

Cleans rolle  

Som en del af et større konsortium bestående af andre klyngeorganisationer, Ehvervshuse og Teknologisk Institut driver Clean fire projekter, der vil: 

 • CØ18: Gennem sortering af plastik- og træaffald, efterfulgt af kompoundering og anvendelse i 3D-printning af boligmoduler, vil disse moduler effektivt kunne indgå i en fremtidig returneringsordning.
 • CØ23: Ved at anvende separationsteknologi til genanvendelse af mad- og drikkekartoner til deres individuelle komponenter som pap, plastik og aluminium, vil disse materialer kunne genanvendes til nye råvarer i forskellige industrier, hvilket samtidig reducerer CO2-udledningen fra pap og plastik.
 • CØ39: Projektet vil omdefinere pantordningen i Danmark ved at implementere et system til vask og returnering af glasemballage, hvilket resulterer i betydelige udledningsbesparelser. Bornholm fungerer som testområde for projektet.
 • CØ46: Ved at omdanne spildmaterialet fra kaffeindustrien (kaffegrums) til 100% naturligt komposterbare engangskopper, vil projektet bidrage til en bæredygtig cyklus fra affald til næring.

Målgrupper      

 • Loop closers . Modne og omstillingsparate SMV’er i værdikæder med væsentlige ressource- og affaldsstrømme.  Indsamler/aftager fx ressource- og affaldsstrømme og skaber nye produkter. Arbejder ofte på tværs af traditionelle brancher og værdikæder, og kan dermed være med til at skabe helt nye værdikædesamarbejder.   
 • Waste makers : Virksomheder og andre aktører med et væsentligt footprint i form af affalds- og ressourcestrømme, der pt ikke er optimal anvendelse for.  F.eks. en produktionsvirksomhed med behov for at leve op til nuværende og kommende krav og standarder, som i dag ikke kan finde relevante afsætningsmuligheder på det almindelige marked.      
 • Markedet : Virksomheder og øvrige aktører, som vil anvende mere bæredygtige materialer, produkter og løsninger. De repræsenterer dermed et vigtigt markedstræk for den primære målgruppe.  F.eks. en entreprenørvirksomhed, som ønsker at anvende alternative materialer og produkter, men ikke kan finde relevante leverandører på det almindelige marked.   
 • Andre : Derudover henvender projektet sig til iværksættere, underleverandører, konsulenter, videninstitutioner og internationale aktører. 

Læs mere på closingloops.dk

Skal du være med? 

Tag kontakt til Clean for at få mere information om, hvordan du kan engagere dig i dette projekt og andre initiativer inden for cirkulær økonomi. Du har også mulighed for at tilmelde dig og modtage information om, hvordan du kan blive en del af Closing Loops.

Skriv dig op

Varighed
15/08/2023 – 14/08/2026

Budget
195.000.000,00

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
 • Trace

 • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

 • CO2 Vision NeXt

 • COP – Circular Ocean-Bound Plastic