Smartflow

Udfordring:

Kloaksystemer er i mange tilfælde gamle og dårligt kortlagt samt svære at komme ned til. For at udbygge og forbedre systemet kræver det væsentlige investeringer fra lokalsamfundet. Investeringerne skal gerne være billige og robuste så de kan håndtere stigende og mere uforudsigelige nedbørsmængder.

Samtidig må systemerne gerne kunne blive overvåget for at forudsige spidsbelastninger så evt. vedligeholdelse og udbygning optimeres.

 

Løsning:

Gennem et partnerskab vil startupvirksomheden SmartBrønd bruge deres prototypeløsning ”SmartFlow” til at opfylde sektorens ønsker om billig og robust måling af kloaksystemet. Ved hjælp af IoT, AI analyser, dataindsamling og nedbørskortlægning vil SmartFlow kunne omdanne meteorologiske varslinger til varslinger om belastning af konkrete systemer. Løsningen vil agere som en flowmåler, der kun skal tilses hvert 5. år.

Sammen med Aagren Tech vil de bygge prototyperne, hvor Lemvig Vand og Spildevand vil deltage som slutbruger.

Den digitale løsning vil på sigt kunne være med til at klimatilpasse kloaksystemerne og samtidig kunne balancere udgifterne dertil internationalt og nationalt.

Varighed
01/09/2023 – 30/11/2024

Budget
729.215 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt