SmartCityBrønd

Udfordring:

I takt med at spildevandsselskaber investere massivt i planlægning, design og konstruktion af regnvandsanlæg til opsamling og forsinkelse af regnvandet er der øget opmærksomhed på at effektivisere anlæggene. Kan der opsamles fra større arealer? Kan fyldte magasiner omdirigeres til andre sektioner og kan vandet benytte til at vande byens grønne arealer?

 

Løsning:

SmartBrønd ApS og Aagren Tech vil sammen med Københavns Universitet undersøge muligheden for at logge vandstand og flow i real-tid for at skabe et billede af det enkelte anlægs udnyttelsesgrad.

 

Effekt:

Effekten af projektet er at det kan hjælpe forsyningsselskaberne til at mindske oversvømmelser og sikre bedre bedre data og viden om anlægs effektivitet, så unødvendig materiale indkøb mindskes.

 

Varighed
07/08/2023 – 31/05/2024

Budget
300.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt