Mikrobiologisk potentiale i LAR-bede

Udfordring:

Der er kommet større fokus på klimatilpasningsløsninger i byer og urbane områder via Lokal Afledning af Regnvand (LAR). En stor udfordring for anvendelsen af LAR-løsninger, såsom regnbede, er, at rensekrav for regnvandshåndtering baseres på recipientens miljømål samt rensning til Best Available Techniques (BAT). BAT er i dag våde forsinkelsesbassiner, hvor regnbede på nuværende tidspunkt ikke kan godkendes pga. utilstrækkelig dokumentation for renseevnen.

 

Løsning:

Dette projekt har til formål at undersøge og afdække mikroorganismers evne til at rense lokalt afledt regnvand i bymiljøerne. Hvor andre projekter har fokus på den samlede effekt, har dette videnbro projekt fokus på de mikrobiologiske processer. Projektet vil derudover dokumentere mikroorganismernes egenskaber i LAR-miljøerne, hvilket vil bidrage til at optimere regnvandsteknologien.

 

Effekt:

Med en bedre forståelse for de mikrobiologiske processer og dokumentation heraf kan videnbroprojektets resultatet øge mulighederne for LAR-løsninger i det urbane miljø. Dette vil bidrage til en længere levetid for LAR-løsningerne. Effekten af projektet kan være med til at overholde vandkvalitet og god kemisk tilstand for lokale recipienter. Dermed kan regnvandshåndteringen opfylde både miljø- og bæredygtighedsmål.

Varighed
01/05/2022 – 01/05/2023

Budget
250.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt