PtX Risø

DTU-Risø som testmiljø for udvikling af PtX-teknologier

Projektet PtX Risø handlede om at udvikle Risø som omdrejningspunkt for PtX-innovations- og testfacilitet, som kan anvendes af små, mindre og større virksomheder, til at udvikle, teste og demonstrere PtX-teknologier i samarbejde med forskere på Risø.

Afdækning af muligheder og udfordringer

Projektets formål var at lave en gennemførlighedsundersøgelse, der skabte beslutningsgrundlaget for, om der kan dannes et konsortium, der arbejder for at etablere en erhvervspark ved Risø med faciliteter til at udvikle og demonstrere bæredygtige PtX-teknologier i samarbejde med forskere på DTU Risø og RUC.

Forsknings- og innovationssamarbejder

Projektet ønskede ydermere at give 8 SMV’er adgang til innovationssamarbejder med forskere.
De 8 innovationssamarbejder adresserede konkrete teknologiske problemstillinger i et tidligt stadie af teknologien, der enten optimerer et PtX-anlæg eller er et element i PtX-værdikæden

De 8 innovationssamarbejder var:

 • PagneSim – Optimerings Oxygen-bobler ved elektrolyse (Stiesdal Hydrogen og RUC)
 • Fuel flexible PtX via syngas bio methanation (AquaGreen og DTU)
 • Energy Harvesting for cost‐efficiency improvement of PtX (TECnology og DTU)
 • PtX-baseret kemisk genanvendelse af plastikaffald (SemperCycle og DTU)
 • Grøn elektisk energi til håndtering af CO2 (CO2Techn og DTU)
 • Alternative vandkilder til PtX (Rockwool og DTU)
 • Ny teknologi der kobler PtX og pyrolyseteknologi (Kvasir Technology og DTU)

Varighed
01/09/2021 – 03/08/2023

Budget
590.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
 • Trace

 • Poseidon

 • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

 • CO2 Vision NeXt