Integration af kompakt Raman

Udfordring

Identifikation og måling af polyfluoralkylstoffer (PFAS) i vandressourcer i realtid er en udfordring på grund af de tidskrævende og omkostningsfulde metoder, der findes i dag. Denne forsinkelse i detektionen forhindrer effektiv indgriben ved PFAS-forurening, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for miljøet og folkesundheden. 

Løsning:
Projektet sigter mod at løse udfordringen ved at udvikle en mobil, kompakt enhed til realtidsmålinger af PFAS i vand. Ved at bringe analysekapaciteten tættere på kilden muliggør den on-site analyse, som reducerer den tid, der kræves fra prøvetagning til resultat. 

Dette vil gøre det muligt for miljøagenturer og industrier at reagere hurtigere på PFAS-forurening og iværksætte effektive foranstaltninger. Integrering af machine learning vil forbedre præcisionen af målingerne og skabe muligheder for fremtidig udvikling af teknologien til andre analyser af miljøet.  Med i projektet er WaterCare Guard, SDU og LightNovo.

Varighed
01/04/2024 – 31/10/2024

Budget
100.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt