Bedre døre, mindre udskiftning

Udfordring

Mange ældre opgangsdøre bliver udskiftet uden hensyntagen til deres potentiale for opgradering. Dette skyldes primært manglen på en standardiseret metode til at forbedre dørenes brand- og lydisolerende egenskaber samt deres generelle funktionalitet. Denne praksis resulterer i unødvendigt spild af ressourcer og bidrager til klimabelastningen fra byggeindustrien. 

 

Løsning

Partnerne A4 Arkitekter og Ingeniører, Hovedstadens Bygningsentrepreneur og DBI sigter mod at udvikle en vejledning baseret på den seneste forskning og viden, der kan tilbyde praktiske løsninger til at forbedre opgangsdøres brand- og lydisolerende egenskaber.

Samarbejdet med specialister og gennemførelse af tests sikrer, at opgraderingsløsningerne opfylder nødvendige sikkerhedsstandarder. Formidling og uddannelse af rådgivere og håndværkere sikrer korrekt implementering. Dette vil reducere behovet for dørudskiftninger, mindske ressourcespild og forbedre sikkerhed og komfort for beboere, samtidig med at det fremmer genbrug og bæredygtighed i byggeriet.  

Varighed
01/04/2024 – 31/10/2024

Budget
100.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt