COP – Circular Ocean-Bound Plastic

Projektet Circular Ocean-bound Plastic (COP) er dedikeret til at løse det presserende problem med plastforurening i den sydlige del af Østersøen. I samarbejde med partnere fra Danmark, Sverige, Tyskland og Polen vil projektet identificere udfordringer og muligheder for at indsamle, genbruge og genanvende havbundet plastaffald i regionen. Med støtte fra Interreg South Baltic løber projektet frem til september 2026 med et samlet budget på mere end 2,5 millioner euro.

Projektet vil gennemføre pilotaktiviteter i flere kystbyer i den sydlige Østersøregion for at teste affaldsindsamlingsteknologier og undersøge potentialet i havbundet plast. Et vigtigt aspekt er at engagere små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i hele regionen i projektets aktiviteter. Projektet vil også undersøge genanvendelsesegenskaber og behandlingsmuligheder for det indsamlede havbundne plastaffald.

Få mere at vide om COP-projektet ved at besøge projektets hjemmeside.

Problemet 

Havplast er en stor trussel mod livet i havet og biodiversiteten i den sydlige Østersø, og ca. 80 % stammer fra landbaserede kilder som følge af menneskelige aktiviteter. COP-projektet fremhæver det presserende behov for bevidsthed og motivation til at reducere mængden af plastaffald, der ender i havet. En del af problemet er, at det er svært at indsamle og genbruge plast fra vandet, blandt andet på grund af den hurtige nedbrydning. Det gør genanvendelsesindsatsen mere vanskelig og understreger behovet for at kortlægge udfordringerne og de potentielle løsninger.

Løsningen

Projektet har til formål at tilskynde til effektiv affaldsindsamling, genbrug og genanvendelse. Det endelige mål er at fremme bevidstheden og tilskynde til innovative løsninger blandt lokale virksomheder for at forbedre håndteringen af plastaffald i den sydlige del af Østersøen. For at løse dette vil projektet samarbejde med lokale myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt blå og grønne SMV’er om at udforske potentialet i at udnytte udfordrende plastfraktioner og havbundet affald.

 

Finansiering

Projektet er finansieret af Interreg South Baltic med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og har til formål at frigøre potentialerne i den sydlige Østersøs blå og grønne vækst gennem grænseoverskridende samarbejde mellem lokale og regionale aktører fra Danmark, Tyskland, Litauen, Polen og Sverige.

Varighed
01/09/2023 – 31/08/2026

Budget
18.632.359 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt