Biobaseret vejbelægning med lavere CO2-aftryk

Udfordring:

Vejanlægning er et energiintensivt arbejde, hvor specielt asfalt i dag ikke kan produceres uden olieraffinering. Samtidig er asfalt dyrt af fremstille, energitungt og ikke klimavenligt. Asfalt og olien deri trænger derfor til et alternativ, der kan nedbringe CO2-udslippet, gøre det fossiltfrit samt billigere i materialer.

 

Løsning:

I dette videnbroprojekt vil partnerne afsøge en ny innovativ tilgang til produktion af vejbelægning hvor savsmuld og knust asfalt kan bruges. Hertil vil man undersøge om svampe-organismers strukturskabende og klæbende egenskaber kan udvikles til at binde vejpartikler sammen.

Bruge af svampe-organismer har potentiale til at sænke vejanlægningers CO2-udledning og materialeomkostningerne betragteligt, da det baseres på biogene materialer.

 

Effekt:

Selvom asfalt kan genanvendes, er der i Danmark kun ca. 30 % genbrug i ny asfalt. Da der er tale om et helt nyt materiale og en hel ny måde at tænke vejbelægning, forventer projektet at identificere en række udfordringspunkter mht. gældende standarder og normer på området.

På kort sigt er målet at skabe alternativer til mindre krævende anlæg, mens der i et længere perspektiv arbejdes på anvendelsen bredt til vejanlæg og erstatning af asfalt.

 

Øvrige partnere:

  • Lolland Savværk
  • Fatto A Mano Furniture
  • Munck Asfalt

Varighed
01/01/2023 – 30/06/2024

Budget
359.270 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt