Cirkulært retursystem for genpåfyldelige glasflasker

Projektet sigter mod at etablere et cirkulært retursystem for genpåfyldelige glasflasker i stedet for at knuse og omsmelte flaskerne, som det er tilfældet i det nuværende pantsystem. Projektet vil implementere en innovativ forretningsmodel udviklet i samarbejde med Niras, Teknologisk Institut og Arla Foods for at fremme genbrug og reducere CO2-udledning.

Projektets overordnede mål er at skabe et bæredygtigt og effektivt system til genbrug af glasflasker, hvilket reducerer CO2-udledning fra drikkevareemballager signifikant og fremmer cirkulær økonomi. Dette initiativ bidrager til at bevare ressourcer og reducere affaldsmængder, samtidig med, at det understøtter lokale drikkevareproducenter og styrker Bornholms position som testø for innovative løsninger.

Retursystem Bornholm vil implementere og drive et cirkulært retursystem for genpåfyldelige glasflasker i samarbejde med drikkevareproducenter. Dette system vil omfatte administration af et nyt pantsystem, indsamling af brugte flasker via forskellige affaldsstrømme og indsamlingssystemer samt sortering og vask af flaskerne inden genpåfyldning hos drikkevareproducenterne.

Cirkulært retursystem for genpåfyldelige glasflasker

Projektet vil fungere som et koordinerende omdrejningspunkt og binde interessenterne i værdikæden sammen gennem en juridisk og praktisk forretningsmodel. Ved at udnytte eksisterende affaldsstrømme og indsamlingssystemer muliggør forretningsmodellen en effektiv indsamling og genpåfyldning af glasflasker, hvilket reducerer behovet for knusning og omsmeltning.

I henhold til tidligere miljøvurdering udarbejdet Niras forventes denne løsning at reducere CO2-udledningen fra drikkevareemballager med ca. 60%. Det betyder, at for hver 1 million glasflasker, der årligt genpåfyldes i stedet for at blive knust og omsmeltet, reduceres CO2-udledningen med ca. 100 tons CO2e pr. år.

Projektet etableres som et udviklings- og demonstrationsprojekt med udgangspunkt i Bornholm for at indsamle data og erfaringer, der kan danne grundlag for en senere implementering af forretningsmodellen i hele Danmark og potentielt i andre lande. Dette projekt markerer Bornholms rolle som pioner inden for bæredygtig genbrug og kan fungere som et skalerbart eksempel på lokalt forankrede løsninger med global relevans.

Varighed
01/01/2024 – 31/07/2024

Budget
7.802.815

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt