Trace

Partnerskabet Trace skal sikre cirkulær økonomi for plastik og tekstil i Danmark frem mod 2050. Ud fra en helhedsopfattelse af ressourceforbrug skal partnerskabet sikre lang holdbarhed og bedre genanvendelse af plastik og tekstil, som har et stort miljø- og klimapotentiale.

Formål

Målet for TRACE er at bidrage til, at Danmark når de nationale klimamål på plast- og tekstilområdet inden 2050. Vi ønsker at skabe et forsknings- og udviklingspartnerskab, hvor virksomheder og vidensinstitutioner i samspil med resten af samfundet og de dygtigste nationale og internationale forskere udvikler værktøjer og processer til at omstille traditionel lineær produktion/økonomi/forbrug til mere cirkulære løsninger.

Roadmap

Partnerskabet har udarbejdet et roadmap, der beskriver et REGENERATIVT cirkulært samfund, hvor ressourcer genskabes fra bæredygtige ressourcer med nul eller lav påvirkning.

Trace Roadmap

Danske virksomheder som Novo Nordisk og LEGO spiller en afgørende rolle i partnerskabet, med fokus på plastik, mens virksomheder som Bestseller og Ganni bidrager på tekstilområdet. Yderligere inkluderer partnerskabet organisationer og virksomheder, der specialiserer sig i affaldshåndtering, tekstilindsamling og sortering, såsom Marius Pedersen.

Disse vigtige aktører, sammen med vidensinstitutioner, besidder betydelige ressourcer og viden, som vil drive udviklingen af nye og forbedrede metoder inden for cirkulær økonomi i Danmark og internationalt.

Læs mere        Partnerliste

Varighed
01/08/2022 – 31/12/2030

Budget
106.000.000

Støttet af


Vil du vide mere?


Andre projekter

Alle projekter
  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt

  • COP – Circular Ocean-Bound Plastic

  • Simply