Detektion og reduktion af luftbåren vira i daginstitutioner

Udfordring:

Det er i løbet af 2022 blevet fastslået af førende eksperter (NFA, SSI, Oxford University, WHO) at luftvejssygdomme som forkølelse, influenza, RS-virus og Corona primært spredes via luften gennem mikroskopiske dråber såkaldte aerosoler. Denne erkendelse er et paradigmeskifte, der medfører at smittebekæmpelse først og fremmest skal sikres gennem øget luftskifte og luftrensning.

 

Løsning:

Koblingen mellem sensordata og virusdata skal lede til en risikoindikator for virus som kan implementeres i IoT Fabrikkens sensorer, og som derfor vil hjælpe brugerne med at tage handling når nødvendigt.
Projekt skal foregå på daginstitutioner, hvor smittespredningen er høj og hvor der er stor mulighed for at gøre en økonomisk forskel for kommuner i form af reduceret antal sygedage for personalet.

 

Effekt:

Opfyldes projekt succeskriterie om reduktion af smitte og forbedring af arbejdsmiljøet vil det have en stor samfundsøkonomisk gevinst, grundet færre sygedage hos personale og mindre pasningsbyrde for forældre til syge børn.

Varighed
01/09/2023 – 31/08/2024

Budget
300.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt