BioFrass – pesticidfri plantebeskyttelse og næring

Udfordring:

Fusarium (en svamp der forårsager plantesygdomme) er et tiltagende problem i mange danske gartnerier. Det skyldes især, at de midler mod svampesygdomme, der tidligere er brugt ikke længere er lovlige på det danske marked.

De produkter der findes på markedet har en delvis væksthæmmende effekt, hvorfor brugen af midlerne helst vil undgås.

 

Løsning:

Målet med projektet er at udvikle og teste et naturligt gødningsprodukt, som ikke alene kan nedbringe forbruget af pesticid, men også reducere brugen af kunstgødning i gartnerier. Produktet, BioFrass, vil blive produceret af rester fra insektproduktion, frass (insektgødning). Succeskriteriet for projektet er en påvist nytteeffekt i form af forbedret plantesundhed og reduceret pesticidforbrug i forbindelse med et kontrolleret vækstforsøg i et relevant miljø.

 

Effekt:

Størstedelen af gartneriproduktionen sker på friland med risiko for direkte nedsivning af pesticider og næringsstoffer. Brug af pesticider truer den danske drikkevandsproduktion og skader den lokale flora og fauna. Fungicidforbruget forventes reduceret med 30 % ved konvertering til BioFrass, hvis det kan dokumenteres at være nyttigt gennem videnbroprojektet.

Varighed
01/08/2023 – 31/07/2024

Budget
282.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Partnere


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt