Robotsortering af blandet byggemateriale

Udfordring

Den største udfordring inden for byggebranchen er den manglende evne til at dokumentere den reelle sorteringsgrad af blandet byggeaffald, som er nødvendigt for at opfylde kravene i Affaldsbekendtgørelsen. Samtidig er det nødvendigt at undersøge, om robotsortering kan forbedre denne sorteringsgrad, og hvilke genanvendelige fraktioner den kan sortere tilstrækkeligt. Desuden skal projektet adressere spørgsmål om dokumentation og hvordan man kan imødekomme myndighedernes behov. 

 

Løsning

Projektet evaluerer Solum’s robotsorteringsløsning for dens effektivitet i forhold til mekanisk sortering af blandet byggeaffald og undersøger den tilhørende dokumentation. Ved at sammenligne sorteringsgraden med hjælp fra DTU, og analysere robotanlæggets præstationer, kan processerne ved robotsorteringsanlægget optimeres for at forbedre ressourceudnyttelsen i byggeaffaldet og dermed reducere mængden af affald.

Varighed
01/04/2024 – 31/10/2024

Budget
100.000 DKK

Støttet af


Vil du vide mere?


Andre projekter

Alle projekter
  • Trace

  • Poseidon

  • Beyond Beta – CleanTech Acceleration

  • CO2 Vision NeXt