Begivenheder

Videnbro Ekspres II

Dato

22. Apr 2024

Lukket for ansøgninger

Clean åbner op for endnu en lynrunde af videnbroprojekter, som vi kalder for Videnbro Ekspres II. Her kan du få eksperters viden og kompetencer tilført din virksomhed og derved løfte innovations- og teknologiniveauet for at indfri eksisterende og nye markedspotentialer.

Der er ca. 1 mio. kr. til udmøntning i puljen. Fristen for ansøgning er den 22. april 2024 kl. 12.00.

Da der er tale om en kort ansøgningsrunde og korte projektforløb, skal projekterne være afsluttet senest den 30. november 2024.

 

Hvad er et videnbroprojekt?

Kort fortalt bygger et videnbroprojekt bro mellem virksomheder og videninstitutioner. Her kan specialiseret viden blive omdannet til nye ideer og løsninger til at styrke innovation og vækstpotentialet hos virksomheder. Altid med udgangspunkt i og fokus på virksomhedernes behov.

Videninstitutioner kan modtage midler til at yde teknologisk bistand til virksomhederne. Midlerne kommer fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som en del af klyngebevillingen Innovationskraft 2023-2024.

Læs mere om et videnbroprojekt her

 

Hvad kan man søge støtte til?

Et videnbroprojekt hos Danmarks vand- og miljøklynge skal være inden for ét eller flere af Cleans 5 fokusområder, og skal som udgangspunkt passe til vores Innovationsprioriteter. Et videnbroprojekt må gerne være tværgående blandt flere af de 5 fokusområder:

Der er typisk fokus på tidlig teknologiudvikling, som skal accelereres og vil oftest løfte forskning/teknologiudvikling fra TRL 2-3 til TRL 4-6 eller give et proof of concept.


Kriterier

 • Puljen er målrettet aktører inden for vand- og miljøteknologi, og et projekt består af min.1 videninstitution og minimum 2 SMV’er. Der må godt være flere vidensinstitutioner og flere virksomheder (små og store) med i et projekt.
 • Projektet skal ligge inde for et eller flere af Cleans 5 fokusområder.
 • Projektet skal være færdiggjort senest d. 30. november 2024.

Din ansøgning vurderes i samarbejde med eksterne evaluatorer og primært ud fra følgende kriterier (60/40 vægtning) på løbende basis:

 • Innovationsværdi: Videnbroprojekter kan ofte bidrage til at løfte forskning- og teknologiniveaet
  (TRL-niveau: oftest kan projekter bidrage til at løfte TRL-niveauet i udviklingsstadiet).
 • Værdiskabelse: Hvordan bidrager projektet til markedet, miljøeffekterne samt vækst- og eksportpotentialet.


Praktisk

 • Der kan søges op til 100.000 kr. pr. projekt.
 • Udmøntningen af midler tilfalder 100 % projektets videninstitution(er) og GTS’er.
 • Virksomheder afgiver medfinansiering i samme omfang via medgående timer (der kan ikke medgå indkøb af udstyr eller lignende).
 • Midlerne bliver løbende udmøntet.


Tidsplan

 • 1. april: Ansøgning åbner
 • 22. april: Deadline for ansøgninger
 • 25. april: De eksterne evaluatorer vurderer ansøgningerne
 • 15. maj: Tilsagn/afslag til ansøgerne
 • 30. november: Projektafslutning og deadline for aflevering af afrapporteringen for projektet

Hvordan søger man?

For at søge midler til et videnbroprojekt gennem Clean skal du udfylde vores ansøgningsskema.

Send ansøgningen og evt. bilag inden d. 22. april 2024 kl. 12.00.

Tilgå, udfyld og vedhæft ansøgningsskemaet nedenfor i din ansøgning.

 

Ansøgningsskema

 

Kontakt vores udviklingschef, Michael Johansen på tlf.: +45 4079 3399 eller mail: MIJ@cleancluster.dk for yderligere spørgsmål.

 

Projekteksempler og inspiration fra tidligere videnbroprojekter

Bæredygtig reduktion af PFAS-forurening fra grundvandsboringer

Nanobobler til beluftning og rensning af spildevand

Naturpladen – groede akustikplader

 

Vi opfordrer alle interesserede virksomheder og videninstitutioner til kontakte Clean med sin projektide.

Videnbro Ekspres er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, og følgende videninstitutioner kan indgå i et videnbro-projekt:

 1. Aalborg Universitet
 2. Aarhus Universitet
 3. CBS (Copenhagen Business School)
 4. DTU (Danmarks Tekniske Universitet)
 5. Københavns Universitet
 6. Roskilde Universitet
 7. VIA University College
 8. Alexandra Instituttet
 9. SDU (Syddansk Universitet)
 10. DHI
 11. FORCE Technology
 12. Teknologisk Institut
 13. Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI)
 14. GEUS ( De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland)

Vil du vide mere?


Begivenheder

Alle begivenheder
 • Workshop

  2024

  13. Jun

  Fordelene ved samarbejde mellem offentlige indkøbere

  Offentlige indkøb bruges i stigende grad til at driave grøn og inkluderende udvikling - dog kan der være udfordringer ved implementeringen.

 • Netværk

  2024

  18. Jun

  Indvielse af Water Management Center

  Bliv klogere på nye løsninger mod vandskader ved Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center!

 • Funding

  2024

  21. Jun

  Boost af innovative idéer til cirkulær infrastruktur

  Ansøgningsfrist: 21. juni 2024, kl. 12:00 (middag) Projektets varighed: Minimum 6 måneder, maksimum 2 år. Projekterne skal afsluttes inden…

 • Forløb

  2024

  12.–25. Aug

  Advanced Water Cycle Management Course

  Advanced Water Cycle Management Course er et internationalt kursus, der er designet til at opgradere dine færdigheder inden for vandforvaltning.

 • Funding

  2024

  2. Sep

  Værdikæde-tjek

  Skal din virksomhed arbejde med cirkulær økonomi i værdikæden? Søg op til 115.000 kr.

 • Temadag

  2024

  3. Sep

  Temadag: PFAS strømme på danske renseanlæg

  Vil du høre mere om PFAS og dets påvirkning af renseanlæggene? Så deltag i denne temadag!

 • ForløbKonference

  2024

  11.–12. Sep

  Udstil på TechBBQ 2024

  Gå ikke glip af Skandinaviens største innovations- og startupkonference TechBBQ i Lokomotivværkstedet i København d. 11. og 12. september 2024!

 • DelegationKonference

  2024

  15.–18. Oct

  Delegation til IFAT Mumbai

  Skal din virksomhed med til IFAT i Indien den 15.-18. oktober?

 • 2024

  24. Oct

  Cleans Årsmøde 2024

  Clean inviterer alle i det danske vand- og miljøøkosystem til årsmøde d. 24. oktober 2024!


 • Aktuelt

  Alle nyheder
  Nyhed

  7. jun 2024

  Strammere lovgivning mod PFAS åbner nye innovationsmuligheder

  Nyhed

  17. maj 2024

  Otte nye videnbroprojekter godkendt til test og demo af miljøteknologiske løsninger

  Case

  15. maj 2024

  Updrift Copenhagen: Bæredygtig klimatilpasning

  Nyhed

  15. maj 2024

  Tre medlemmer af Clean får midler til internationale muligheder

  Nyhed

  17. apr 2024

  Clean er igen i år vært for Tech Tour med over 45 investorer

  Nyhed

  2. apr 2024

  Syv danske virksomheder modtager midler til internationale aktiviteter

  Case

  20. mar 2024

  EWA Sensors: En simpel sensor med komplekse data

  Nyhed

  13. mar 2024

  800.000 kr. tildelt projekter med fokus på vand- og miljøteknologiske løsninger

  Case

  27. feb 2024

  TheNewSort: LOOP gør en forskel for Startup

  Case

  13. feb 2024

  Fremtidens carbon capture – Forebyggelse af biprodukter af aminbaseret CO2-fangst

  Case

  8. feb 2024

  Kleen Hub: En lokal løsning med global Indflydelse på engangsaffald

  Clean og Danish Export Association indgår afalte om større samarbejde. Fra venstre: Scott Allison (Clean), James Armour (Clean), Ilse Korsvang (DEA) og Klaus Kattenhøj (DEA). (c) Clean
  Nyhed

  30. jan 2024

  Clean og Danish Export Association indgår aftale

  Nyhed

  19. jan 2024

  Fem SMV’er modtager støtte til international satsning