13. feb 2024

Fremtidens carbon capture – Forebyggelse af biprodukter af aminbaseret CO2-fangst

Ammongas har sammen med Snedker Solutions og Teknologisk Institut testet forskellige CO2-fangst metoder af, som kan skabe grundlag for fremtidens carbon capture teknologier. Gennem tests i både laboratoriet og hos to forbrændingsanlæg har partnerne opnået praktisk og vidensmæssig erfaring, der kan styrke den videre udvikling og opbygning af kulstoffangstanlæg.

 

Vigtige resultater

Indfangning, udnyttelse og lagring af CO2 er nødvendig for at reducere mængden af CO2 der udledes til atmosfæren og reducere klimaeffekten ved f.eks. afbrænding af fossile eller biogene brændstoffer. Dog kan teknologien udlede uønskede og miljøskadelige produkter fra reaktionen med NOx gasser (nitros- og nitraaminer), hvilket hæmmer implementeringen af teknologien. Derfor gik Ammongas, Snedker Solutions og Teknologisk Institut sammen om at teste forskellige metoder af til at fjerne de uønskede stoffer.

 

Vi er interesseret i fremtiden for CO2-fangst fra røggas og forretningsudviklingen på området. Derfor ville vi meget gerne finde løsninger og se, hvor teknologien er i dag – Alexander Jensen, Ammongas

 

En af metoderne var at bruge UV-lys til at nedbryde de uønskede stoffer fra den aminbaserede absorption. Metoden viste sig ikke at være tilstrækkelig, men brugte man i stedet ozon, kunne effekten være at op til 70-75 % af stofferne blev nedbrudt efter 1-2 min eksponering.

 

De vigtigste resultater var at en enkel eksponering til UV-lys ikke er tilstrækkelig for at nedbryde den valgte nitrosamin. Ozon (O3) kan i stedet udløse processen, med en effektivitet op til 70-75 % ved 1-2 min af eksponeringstid – Afslutningsrapport udarbejdet af Teknologisk Institut

 

Nyttige faciliteter skabte grobund for udvikling

For Ammongas’ projektleder, Alexander Jensen har forløbet med TI og Snedker Solutions været en god oplevelse, der har givet dem ny viden. Selv har de testfaciliteter og udstyr, men for at fremme udviklingen har de haft brug for Teknologisk Institut.

 

Vi havde ikke selv kapaciteten til de kemiske analyser så det var fedt at kunne samarbejde med TI og sammen lave målinger på vores Carbon Capture anlæg. Det gav værdifuld viden og en grobund for videre udvikling – Alexander Jensen, Ammongas

 

Den viden som projektet har affødt bliver nu brugt sammen med DTU og Aalborg Portland i et vist omfang for at forbedre Ammongas’ forretning og fremdrift. Samtidig har Miljøstyrelsen vist interesse for Ammongas pga. deres viden og ekspertise indenfor CO2-fangst området for at vurdere potentielle emissioner fra CO2-fangstanlæg. Her har viden fra videnbroprojektet blevet brugt.

 

Læs mere om videnbro-projektet her

 

Videnbroprojektet foregik fra april 2022 til september 2023 og fik bevilliget: 400.000 kr. af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Partnerne i projektet var: Ammongas A/S, Snedker Solutions ApS og Teknologisk Institut.

 


Vil du vide mere?


Aktuelt

Alle nyheder
Nyhed

7. jun 2024

Strammere lovgivning mod PFAS åbner nye innovationsmuligheder

Nyhed

17. maj 2024

Otte nye videnbroprojekter godkendt til test og demo af miljøteknologiske løsninger

Case

15. maj 2024

Updrift Copenhagen: Bæredygtig klimatilpasning

Nyhed

15. maj 2024

Tre medlemmer af Clean får midler til internationale muligheder

Nyhed

17. apr 2024

Clean er igen i år vært for Tech Tour med over 45 investorer

Nyhed

2. apr 2024

Syv danske virksomheder modtager midler til internationale aktiviteter

Case

20. mar 2024

EWA Sensors: En simpel sensor med komplekse data

Nyhed

13. mar 2024

800.000 kr. tildelt projekter med fokus på vand- og miljøteknologiske løsninger

Case

27. feb 2024

TheNewSort: LOOP gør en forskel for Startup

Case

8. feb 2024

Kleen Hub: En lokal løsning med global Indflydelse på engangsaffald

Clean og Danish Export Association indgår afalte om større samarbejde. Fra venstre: Scott Allison (Clean), James Armour (Clean), Ilse Korsvang (DEA) og Klaus Kattenhøj (DEA). (c) Clean
Nyhed

30. jan 2024

Clean og Danish Export Association indgår aftale

Nyhed

19. jan 2024

Fem SMV’er modtager støtte til international satsning