Danmarks grønne klynge

CLEAN er en landsdækkende medlemsorganisation for det grønne Danmark.
CLEAN skubber til den grønne omstilling – ved at være den.


 Forbinder

Vi FORBINDER mennesker og
organisationer i gensidigt nyttige partnerskaber


Formidler

Vi FORMIDLER og driver projekter og partnerskaber mellem offentlige aktører, vidensinstitutioner og private cleantech-virksomheder

 

 Udvikler

Vi UDVIKLER nye konkrete initiativer


 Virkeliggør

Vi VIRKELIGGØR idéer som løsninger med dansk jobskabelse og vækst for øje


Læs mere om dine fordele og om os

CLEAN består af 146 ordinære medlemmer og 27 kernemedlemmer. Lige nu har vi 54 projekter og et samlet budget på mere end 500 mio. Vi faciliterer mere end 50 netværksaktiviteter med over 1.400 virksomheder. Projekterne er kategoriseret i smart energi, miljø, smart city og internationalisering. CLEAN har projekter i samtlige danske regioner.

 

Udvalgte aktiviteter og nøgletal

01
International Circular Economy collaboration
01
International Circular Economy collaboration
I samarbejde med klyngepartnere i Holland vil år 2018 byde på muligheden for deltagelse i en workshop i Holland, hvor fokus bliver på vidensdeling og co-creation af cirkulære forretningsmodeller samt etablering af konkrete forretningsmuligheder for danske SMVer på især vand- og affaldsområdet i Holland.

520+Mio i projektportefølje

02
Singapore Sustainable Solutions
02
Singapore Sustainable Solutions
Singapore har stor interesse i innovative danske teknologier, som løser deres udfordringer på miljøområdet. Vi hjælper jer med at komme ind på markedet i Singapore, hvor forretningsmulighederne er store.
03
Inno-MT – ICDK Israel pilot project collaboration
03
Inno-MT – ICDK Israel pilot project collaboration
Inno-MT og Innovationscentret i Tel Aviv går sammen om skabelsen af en fælles platform for Danske SMVer, der kan løse det israelske markeds udfordringer samt tilføre ny innovation og viden inden for især vand-og affaldsområdet.

164+Medlemmer

04
Sammen om klimatilpasning
04
Sammen om klimatilpasning

Fremtidens monsterregn udfodrer kapaciteten i vores kloakker. Der er behov for at flere grundejere håndterer regnvand på egen grund. Uddannelse af klimaentreprenører og udvikling af formidlingsmateriale er vigtige redskaber til skybrudssikring og kreativ brug af regnvand i haven.

05
REFURB
05
REFURB
Dyb energirenovering kan gøre vores boliger langt mere energieffektive. Projektet skal skabe bro mellem udbud og efterspørgsel indenfor omfattende energirenovering i ejerboliger gennem udvikling af et attraktive pakketilbud med forretningmodel og renoveringspakker tilpasset udvalgte målgrupper. 
06
Circularity City
06
Circularity City

Fremtidens smarte byer bygger på den cirkulære økonomi. Med initiativet Circularity City, som er en del af udmøntningen af Region Midtjyllands Vækstplan 2016-2020, samles hele regionen om en fælles tilgang til cirkulær økonomi, med fokus på byggeri.

07
Industriel Elektronik Innovation
07
Industriel Elektronik Innovation

Projektet yder støtte til innovationssamarbejder mellem virksomheder og SDU inden for industriel elektronik

51+Projekter

08
Vækstaftale “Connecting Zealand”
08
Vækstaftale “Connecting Zealand”

Hvad skal der til for at en virksomhed vokser? I Connecting Zealand arbejder vi for at skabe rammerne for udvikling i virksomheder, der arbejder med miljøteknologi eller har et fokus på ressourceeffektivitet.. 

09
CØ HUB
09
CØ HUB

Den nationale Cirkulære Økonomi Hub vil gøre Danmark til vækstcenter for viden, teknologi og produktion i en bæredygtig Europæisk bioøkonomi. I et innovativt tværfagligt samarbejde vil initiativet bidrage til at øge ressourceeffektiviteten og lukke materiale-kredsløbet. Hubben vil formidle Cirkulær Økonomi i øjenhøjde og igangsætte en fælles indsats, hvor affald anses som en ressource, der kan recirkuleres ind i nye værdikæder, og hvor designprocesser og teknologisk udvikling går hånd i hånd for optimering af forretningsmodeller. 

Nyheder og events i CLEAN

Kort nyt   |   13 november 2017

CLEAN is participating at the CleanConnect 2017 Conference in China

The CleanConnect Conference on the 13-14 November 2017 is an annual event to facilitate international cooperation for global cleantech companies & organizations.

Kort nyt   |   24 oktober 2017

Kunne du tænke dig at indgå partnerskab med andre virksomheder for at øge din omsætning og indtjening?

Smart Energy2Market har et team, der kan hjælpe virksomheder med forretningsudvikling, opstilling af demomodel, hjælp til teamudvikling og viden om eksportmarkeder. I skal være en lille eller mellemstor virksomhed (max. 250 ansatte) og arbejde inden for energieffektive teknologier. Og endelig skal I have ambitioner om vækst. Se mere her http://greentechcenter.dk/media/391409/smart-energy-to-market-okt-2017_new.pdf 


Tweet
Clean

@cleancluster.dk
REGISTRATION IS NOW OPEN! Join us for the Sustainable Urban Solutions Conference during the Nordic Clean Energy Week - sign up HERE: http://www.solutionsforcities.com/sign-up/ #SUSnordic #Nordicsolutions #NCEW2018 #CLEANcluster


Tweet
Clean

@cleancluster.dk
City Solutions Platform – Samarbejdsprojekt mellem byer og den private sektor for at skabe en fælles arbejdsplatfrom.


Tweet
Clean

@cleancluster.dk
I dag diskuteres anbefalinger til ensartet affaldssortering med inputs fra hele værdikæden inden for især plast. #miljø #plastic #suggestions #affald #business