Der er bud efter CLEAN

Publikationen er en status over CLEANs virke i 2017, men også et katalog over en række af de projekter og aktiviteter, som vi arbejder med i 2018.
God læselyst.

Danmarks grønne klynge

CLEAN er en landsdækkende medlemsorganisation for det grønne Danmark.
CLEAN skubber til den grønne omstilling – ved at være den.


 Forbinder

Vi FORBINDER mennesker og
organisationer i gensidigt nyttige partnerskaber


Formidler

Vi FORMIDLER og driver projekter og partnerskaber mellem offentlige aktører, vidensinstitutioner og private cleantech-virksomheder
Välkommen till vår partnerapotek webbplats sverigesapotek.com där du kan köpa Viagra, Cialis, Levitra, Kamagra och andra erektionspiller utan recept

 

 Udvikler

Vi UDVIKLER nye konkrete initiativer


 Virkeliggør

Vi VIRKELIGGØR idéer som løsninger med dansk jobskabelse og vækst for øje


Læs mere om dine fordele og om os

CLEAN består af 146 ordinære medlemmer og 27 kernemedlemmer. Lige nu har vi 54 projekter og et samlet budget på mere end 500 mio. Vi faciliterer mere end 50 netværksaktiviteter med over 1.400 virksomheder. Projekterne er kategoriseret i smart energi, miljø, smart city og internationalisering. CLEAN har projekter i samtlige danske regioner.

 

Aktivitetsniveau 2018 & udvalgte projekter

Nyheder og arrangmenter

Kort nyt   |   29 november 2018

Invitation til kinesiske forretningsdialogmøder i Stockholm

Gennem Innovationsnetværket for Miljøteknologi (Inno-MT) i et nordisk samarbejde med bla. IVL Swedish Environmental Research Institute, Nordic Innovation, Nordic Flexhouse, Danish Chinese Business Forum, Helsinki Business Hub,Sweden China Greentech Alliance, Sweden-China Trade Council, Technology Industries of Finland kommer kinesiske beslutningstager til Stockholm den 26-28 marts 2019, hvor der er gode muligheder for at tale business og projektsamarbejde med potentielle partnere. Der er mere information på konferencesiden der opdateres løbende. Du er også velkommen til at kontakte Morten Kildahl Sorensen hvis du ønsker mere information eller en snak om projektmulighederne for jeres virksomhed. 

Kort nyt   |   02 november 2018

KONSTANT Net A/S er nu med i projektet ‘DK Energy Live Lab – Vejle Nord’

Velkommen til KONSTANT Net A/S, der nu er indtrådt som projektpartner i ‘DK Energy Lige Lab – Vejle Nord’ –  der nu bl.a. tæller alle forsyningsselskaber i projektområdet.


Tweet
Clean

@cleancluster.dk
I dag er vi vært for en temadag omkring affaldssortering med fokus på plast fra hele værdikæden. Vi har inviteret til dialog om erfaringer, og på baggrund af disse vil vi komme med en samlet anbefaling til at ensarte affaldssorteringen i kommunerne #CircularEconomy #cleancluster


Tweet
Clean

@cleancluster.dk
"Klimavenlig Eurovision" - Tel Aviv vil udvikle et bæredygtigt event og en guide for fremtiden, i forbindelse med deres værtskab i maj 2019. @CLEANcluster og @c40cities samarbejde med Tel Aviv, hvilket giver dig muligheden for at præsentere dine løsninger for byen i januar 2019! https://twitter.com/c40cities/status/1070333488874881030 …


Tweet
Clean

@cleancluster.dk
Kø ved stemmeurnerne til Smart Water konference. Deltagerne skal investere i de udfordringer der skal diskuteres på workshoppen i eftermiddag #cleancluster #smartwater @koebenhavner @FrbForsyning @hofor