Der er bud efter CLEAN

Publikationen er en status over CLEANs virke i 2017, men også et katalog over en række af de projekter og aktiviteter, som vi arbejder med i 2018.
God læselyst.

Danmarks grønne klynge

CLEAN er en landsdækkende medlemsorganisation for det grønne Danmark.
CLEAN skubber til den grønne omstilling – ved at være den.


 Forbinder

Vi FORBINDER mennesker og
organisationer i gensidigt nyttige partnerskaber


Formidler

Vi FORMIDLER og driver projekter og partnerskaber mellem offentlige aktører, vidensinstitutioner og private cleantech-virksomheder

 

 Udvikler

Vi UDVIKLER nye konkrete initiativer


 Virkeliggør

Vi VIRKELIGGØR idéer som løsninger med dansk jobskabelse og vækst for øje


Læs mere om dine fordele og om os

CLEAN består af 146 ordinære medlemmer og 27 kernemedlemmer. Lige nu har vi 54 projekter og et samlet budget på mere end 500 mio. Vi faciliterer mere end 50 netværksaktiviteter med over 1.400 virksomheder. Projekterne er kategoriseret i smart energi, miljø, smart city og internationalisering. CLEAN har projekter i samtlige danske regioner.

 

Aktivitetsniveau 2017 & udvalgte projekter

Nyheder og arrangmenter

Kort nyt   |   20 juni 2018

CLEANs nye kontor i Sorø tages i brug i dag.

Som følge af projektet CLEAN Green Plan Region Sjælland har CLEAN I dag interessentmøde på vores nye kontor beliggende i stationsbygningen i Sorø. 

Kort nyt   |   17 maj 2018

Bedre indeklima på skoler – nye løsninger?

CLEAN hjælper til #coconf18 med at facilitere en workshop vedr. Bedre indeklima for Roskilde Kommune og IST. God dialog omkring, hvad den rette udfordring er


Tweet
Clean

@cleancluster.dk
C40 City Solutions Platform er klar med en ny klimaudfordring fra Athen! Athen leder efter innovative løsninger til at gøre byen grønnere og bekæmpe ekstreme vejrfænomener i form af hedebølger og skybrud For at læse mere om udfordringen og CSP – KLIK HER https://www.cleancluster.dk/news/city-solutions-platform-2-0-tager-os-til-athen/


Tweet
Clean

@cleancluster.dk
Vi stiller spørgsmålet: Hvordan henter vi de næste 50% vedvarende #dkenergi? Hør bud fra bla @kimskibsted @L_Aagaard @Siemens_Energy #fmdk #fm2018 #cleancluster #dkgreen