Der er bud efter CLEAN

Publikationen er en status over CLEANs virke i 2017, men også et katalog over en række af de projekter og aktiviteter, som vi arbejder med i 2018.
God læselyst.

Danmarks grønne klynge

CLEAN er en landsdækkende medlemsorganisation for det grønne Danmark.
CLEAN skubber til den grønne omstilling – ved at være den.


 Forbinder

Vi FORBINDER mennesker og
organisationer i gensidigt nyttige partnerskaber


Formidler

Vi FORMIDLER og driver projekter og partnerskaber mellem offentlige aktører, vidensinstitutioner og private cleantech-virksomheder

 

 Udvikler

Vi UDVIKLER nye konkrete initiativer


 Virkeliggør

Vi VIRKELIGGØR idéer som løsninger med dansk jobskabelse og vækst for øje


Læs mere om dine fordele og om os

CLEAN består af 146 ordinære medlemmer og 27 kernemedlemmer. Lige nu har vi 54 projekter og et samlet budget på mere end 500 mio. Vi faciliterer mere end 50 netværksaktiviteter med over 1.400 virksomheder. Projekterne er kategoriseret i smart energi, miljø, smart city og internationalisering. CLEAN har projekter i samtlige danske regioner.

 

Udvalgte projekter og nøgletal

Nyheder og events i CLEAN

Kort nyt   |   17 maj 2018

Bedre indeklima på skole – nye løsninger?

CLEAN hjælper til #coconf18 med at facilitere en workshop vedr. Bedre indeklima for Roskilde Kommune og IST. God dialog omkring, hvad den rette udfordring er

Kort nyt   |   13 november 2017

CLEAN is participating at the CleanConnect 2017 Conference in China

The CleanConnect Conference on the 13-14 November 2017 is an annual event to facilitate international cooperation for global cleantech companies & organizations.


Tweet
Clean

@cleancluster.dk
#ncew2018 is coming to an end and what a week! we are especially proud to have contributed with #susnordic where through top-keynotes, active co-creation workshops, city challenge presentations and panel debate, have brought us one step closer to sustainable urban solutions!


Tweet
Clean

@cleancluster.dk
City Solutions Platform pilot phase evaluation meeting with City of Melbourne and Sydney via Skype, the city of Seattle and Rio along with RTI and BMW in the room. Focusing on lessons learned and development for the City Solutions Platform 2.0!


Tweet
Clean

@cleancluster.dk
Ending a great #SUSnordic conference with live music, drinks and networking in the sun. Thank you all for participating and helping us develop the green cities of the future! #cleancluster #thenordics #nordicsolutions #NCEW2018