Danske virksomheder har vækst på dagsordenen!

Der har det sidste års tid været fart på samarbejdet i Region Hovedstaden og i Region Sjælland, hvilket har resulteret i, at cirka 13 millioner kroner. kommer ud og arbejde i danske virksomheder. Den voksende interesse viser, at virksomhederne ser mulighederne i, at projektstøtte kan skabe grobund for samarbejde, udvikling, fornyelse og skabe innovation.

I dag – blot ét år efter, at TIME projektet i Region Hovedstaden officielt gik i gang (1.1.2019) –  er forskerbudget-rammen på 4.000.000 kr. opbrugt. De 10 innovationssamarbejder, der har modtaget støtte, er allerede igangsat.

Formålet med CLEANs støtteprojekter er at accelerere innovationssamarbejder mellem små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner. Målet er, at styrke de deltagende virksomheders innovationskraft og konkurrenceevne ved at fokusere på produktinnovation inden for energi- og miljøteknologi.

Projekternes fokus

Projekternes fokus er rettet mod en bred værdikæde og spænder fra teknologier til CO2-besparende lagerstyring via kunstig intelligens og automatiseringsteknologi til recirkulerende brusebade til udvikling af teknologi til miljørigtig indfarvning af kvalitetsmøbler.

Selvom alle midler i TIME er uddelt, er der stadig støtte at hente i de øvrige regioner.

Støtteprogrammet CTI har nemlig stadig næsten 700.000 kroner tilbage til forskerstøtte. Det svarer til omkring 2-3 yderligere innovationssamarbejder.

AquaGreen er en af virksomhederne, der har modtaget støtte fra CTI. Læs mere om AquaGreen HER 

 

Processen 

Inden et projekt bliver bevilliget, bliver virksomhedernes ideer og de potentielle projektsamarbejder valideret af fire kompetente bevillingsudvalg. Når projekterne så er godkendt af bevillingsudvalget, starter det hårde, men også sjove arbejde med udvikling af ideer, produkter og løsninger. Resultaterne forventes, i disse støtteprojekter, at være kommercielle inden for 12-14 måneder.

Efterspørgslen er stor og det forventes, at det resterende budget i CTI vil blive uddelt i forbindelse med næste bevillingsudvalgsmøde den 2. april 2020.

Støtteprojekterne CTI og TIME er blot 2 ud af 5 regionale støtteprojekter, der i alt har et budget på (90 millioner kroner).

Læs mere om de fem støtteprojekter her: ETIFIECTIIEI og TIME.

Støtteprojekterne er finansieret af EUs regionalfond