MIljøteknologi

Et fokusområde under CLEAN

CLEAN Miljøteknologis indsats er særligt koncentreret om de danske styrkepositioner inden for affald, men også vand, luft, jord samt ressourcer & cirkulær økonomi. Vi driver bl.a. Innovationsnetværk for Miljøteknologi, et innovationsforløb inden for vand samt innovative udbud på bygge- og plastikaffald.

Vores arbejde er i høj grad knyttet op på, at de danske virksomheder er i front inden for miljøteknologi. Danmark har nemlig en lang tradition for at have høje miljøkrav og –standarder.

På siden her kan du dykke yderligere ned i de områder af Miljøteknologi, vi særligt arbejder med.