3. okt 2023

Samarbejde om håndtering og genanvendelse af PTFE

Billede af seks personer fra videnbroprojektet.

PFTE, bedre kendt som teflon, et er floreret plastmateriale med utallige og særlige egenskaber. Dog er det et produkt, der er svært at nedbryde og der genanvendes pt. ikke meget PTFE. Derfor gik tre konkurrerende virksomheder Trelleborg Sealing Solution, Acoplastic og O. L. Seals sammen med FORCE Technology i et videnbroprojekt for at finde løsningsmuligheder. Projektet har testet forskellige neddelingsmetoder af, men vigtigst af alt har projektet skabt et fortroligt rum, hvor de tre virksomheder kan videndele og samarbejde endnu mere.

Indsigt i muligheder og aftagere af PTFE-affald

Alle virksomhedsparterne har bidraget med ekspertviden om PTFE, deres produkter samt hvordan reguleringer af PTFE påvirker distributionskæden, herunder affaldshåndteringen. FORCE Technology har lavet forskellige neddelingsforsøg, hvor bl.a. mekaniske og tekniske nedbrydningsmetoder blev testet. Forsøgene gav alle partnerne indsigt i de muligheder, der findes for nedbrydning og håndtering som de kunne diskutere i det neutrale forum.

Det har været en stor succes at skabe et neutralt forum for virksomhederne som er blevet benyttet til vidensdeling mellem de eksperter som sidder i virksomhederne – Asger Andersen, FORCE Technology.

Det neutrale forum, hvor virksomhederne har kunne opbygge relationer og tillid til hinanden har også øget deres indsigt i muligheder for PTFE og hvordan de kan hjælpe hinanden.

Det har gjort at de forskellige parter har fået indsigt i øvrige muligheder og aftagere fra dele af deres produktionsaffald – Asger Andersen, FORCE Technology.

Det videre forløb

Efter projektet har partnerne valgt at fortsætte forummet og har aftalt, at invitere hinanden over til mere inspiration. Der er tale potentielt at udvide gruppen så vidensdeling og puljen øges, så erfaringer kan deles mere bredt ud.

 

Videnbroprojektet foregik fra maj 2022 til december 2022 og fik bevilliget 230.000 kr. af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Partnerne i projektet var: Trelleborg Sealing Solutions A/S, Acoplastic A/S, O. L. Seals A/S og FORCE Technology.


Vil du vide mere?


Aktuelt

Alle nyheder
Case

19. jun 2024

Solum: Robotsortering giver op til 90 % rene affaldsfraktioner til genanvendelse

Nyhed

7. jun 2024

Strammere lovgivning mod PFAS åbner nye innovationsmuligheder

Nyhed

17. maj 2024

Otte nye videnbroprojekter godkendt til test og demo af miljøteknologiske løsninger

Case

15. maj 2024

Updrift Copenhagen: Bæredygtig klimatilpasning

Nyhed

15. maj 2024

Tre medlemmer af Clean får midler til internationale muligheder

Nyhed

17. apr 2024

Clean er igen i år vært for Tech Tour med over 45 investorer

Nyhed

2. apr 2024

Syv danske virksomheder modtager midler til internationale aktiviteter

Case

20. mar 2024

EWA Sensors: En simpel sensor med komplekse data

Nyhed

13. mar 2024

800.000 kr. tildelt projekter med fokus på vand- og miljøteknologiske løsninger

Case

27. feb 2024

TheNewSort: LOOP gør en forskel for Startup

Case

13. feb 2024

Fremtidens carbon capture – Forebyggelse af biprodukter af aminbaseret CO2-fangst

Case

8. feb 2024

Kleen Hub: En lokal løsning med global Indflydelse på engangsaffald

Clean og Danish Export Association indgår afalte om større samarbejde. Fra venstre: Scott Allison (Clean), James Armour (Clean), Ilse Korsvang (DEA) og Klaus Kattenhøj (DEA). (c) Clean
Nyhed

30. jan 2024

Clean og Danish Export Association indgår aftale

Nyhed

19. jan 2024

Fem SMV’er modtager støtte til international satsning