7. jul 2023

Virksomheder viser stor tilfredshed med klyngeindsatsen

Rapport fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse d. 29. juni 2023.

Resultat af klyngeundersøgelse: Udbytte af ”Innovationskraft” klyngeprogrammet 2021-2024 – resultater af klyngesurvey 2022.

Analysen kortlægger, hvor godt det er lykkedes for klyngerne at skabe værdi for virksomhederne, siden klyngerne blev udpeget i 2021. Generelt er virksomhederne tilfredse med klyngernes værditilbud og aktiviteter.

Innovation og styrkepositioner
I 2021 blev Danmarks 13 landsdækkende klynger udpeget, og i 2022 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sammen med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen undersøgt, hvordan det er gået med at facilitere og fremme samarbejde i økosystemerne inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder.

Analysen bygger på to undersøgelser blandt henholdsvis virksomheder og videninstitutioner, der har deltaget i klyngeaktiviteter i 2021 og i første halvår af 2022. Undersøgelsen er distribueret til 3126 unikke virksomheder og 1296 repræsentanter fra videninstitutioner. 24 pct. af både virksomhederne og videninstitutionerne har bidraget med komplette besvarelser og 6 pct. med delvise besvarelser.

Analysen viser, at virksomheder, som har deltaget i klyngernes aktiviteter, er tilfredse med udbuddet, og at klyngernes aktiviteter er dækkende og relevante i forhold til virksomhedernes behov. Endvidere danner klyngernes aktiviteter grobund for netværksdannelse mellem virksomheder og videninstitutioner og andre relevante organisationer. Omtrent halvdelen af de deltagende virksomhederne har fx fået større indsigt i andre brancher og mere viden om bæredygtighed og grøn omstilling. For andre har klyngernes aktiviteter bidraget til markedsintroduktion eller implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter, services eller processer.

Undersøgelsen indgår som en del af klyngernes samlede evalueringsramme for innovationskraftprogrammet for 2021-2024.

Læs hele artiklen og se analysen her: https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/resultat-af-klyngeundersoegelse-data-og-udbytte-af-innovationskraft-i-klyngeprogrammet-2021-2024 


Aktuelt

Alle nyheder
Case

13. feb 2024

Fremtidens carbon capture – Forebyggelse af biprodukter af aminbaseret CO2-fangst

Case

8. feb 2024

Kleen Hub: En lokal løsning med global Indflydelse på engangsaffald

Clean og Danish Export Association indgår afalte om større samarbejde. Fra venstre: Scott Allison (Clean), James Armour (Clean), Ilse Korsvang (DEA) og Klaus Kattenhøj (DEA). (c) Clean
Nyhed

30. jan 2024

Clean og Danish Export Association indgår aftale

Nyhed

19. jan 2024

Fem SMV’er modtager støtte til international satsning

Nyhed

11. dec 2023

Ny hjemmeside og opdateret visuel identitet for Clean

Nyhed

21. nov 2023

195 mio. kr. skal hjælpe virksomheder med at mindske deres klimaaftryk

Case

6. okt 2023

Dansk vandteknologi bliver opkøbt af amerikansk firma

Billede af seks personer fra videnbroprojektet.
Case

3. okt 2023

Samarbejde om håndtering og genanvendelse af PTFE

Case

3. okt 2023

Turn waste into homes – 3D printet huse mindsker CO2 aftryk

Case

30. sep 2023

MicroChange – FLOW var værdigfuldt for vores startup

Case

25. sep 2023

Matchmaking åbnede en dør for nye markeder for KIRT x THOMSEN

Billede af en container fyldt med planter til pilottest af regnbede.
Case

18. sep 2023

Mikrobiologisk potentiale i regnbede