7. jul 2023

Virksomheder viser stor tilfredshed med klyngeindsatsen

Rapport fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse d. 29. juni 2023.

Resultat af klyngeundersøgelse: Udbytte af ”Innovationskraft” klyngeprogrammet 2021-2024 – resultater af klyngesurvey 2022.

Analysen kortlægger, hvor godt det er lykkedes for klyngerne at skabe værdi for virksomhederne, siden klyngerne blev udpeget i 2021. Generelt er virksomhederne tilfredse med klyngernes værditilbud og aktiviteter.

Innovation og styrkepositioner
I 2021 blev Danmarks 13 landsdækkende klynger udpeget, og i 2022 har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sammen med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen undersøgt, hvordan det er gået med at facilitere og fremme samarbejde i økosystemerne inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder.

Analysen bygger på to undersøgelser blandt henholdsvis virksomheder og videninstitutioner, der har deltaget i klyngeaktiviteter i 2021 og i første halvår af 2022. Undersøgelsen er distribueret til 3126 unikke virksomheder og 1296 repræsentanter fra videninstitutioner. 24 pct. af både virksomhederne og videninstitutionerne har bidraget med komplette besvarelser og 6 pct. med delvise besvarelser.

Analysen viser, at virksomheder, som har deltaget i klyngernes aktiviteter, er tilfredse med udbuddet, og at klyngernes aktiviteter er dækkende og relevante i forhold til virksomhedernes behov. Endvidere danner klyngernes aktiviteter grobund for netværksdannelse mellem virksomheder og videninstitutioner og andre relevante organisationer. Omtrent halvdelen af de deltagende virksomhederne har fx fået større indsigt i andre brancher og mere viden om bæredygtighed og grøn omstilling. For andre har klyngernes aktiviteter bidraget til markedsintroduktion eller implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter, services eller processer.

Undersøgelsen indgår som en del af klyngernes samlede evalueringsramme for innovationskraftprogrammet for 2021-2024.

Læs hele artiklen og se analysen her: https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/resultat-af-klyngeundersoegelse-data-og-udbytte-af-innovationskraft-i-klyngeprogrammet-2021-2024 


Vil du vide mere?


Aktuelt

Alle nyheder
Nyhed

17. maj 2024

Otte nye videnbroprojekter godkendt til test og demo af miljøteknologiske løsninger

Case

15. maj 2024

Updrift Copenhagen: Bæredygtig klimatilpasning

Nyhed

15. maj 2024

Tre medlemmer af Clean får midler til internationale muligheder

Nyhed

17. apr 2024

Clean er igen i år vært for Tech Tour med over 45 investorer

Nyhed

2. apr 2024

Syv danske virksomheder modtager midler til internationale aktiviteter

Case

20. mar 2024

EWA Sensors: En simpel sensor med komplekse data

Nyhed

13. mar 2024

800.000 kr. tildelt projekter med fokus på vand- og miljøteknologiske løsninger

Case

27. feb 2024

TheNewSort: LOOP gør en forskel for Startup

Case

13. feb 2024

Fremtidens carbon capture – Forebyggelse af biprodukter af aminbaseret CO2-fangst

Case

8. feb 2024

Kleen Hub: En lokal løsning med global Indflydelse på engangsaffald

Clean og Danish Export Association indgår afalte om større samarbejde. Fra venstre: Scott Allison (Clean), James Armour (Clean), Ilse Korsvang (DEA) og Klaus Kattenhøj (DEA). (c) Clean
Nyhed

30. jan 2024

Clean og Danish Export Association indgår aftale

Nyhed

19. jan 2024

Fem SMV’er modtager støtte til international satsning

Nyhed

11. dec 2023

Ny hjemmeside og opdateret visuel identitet for Clean