3. okt 2023

Turn waste into homes – 3D printet huse mindsker CO2 aftryk

Virksomheden WOHN i Glumsø har med inspiration fra tiny housebevægelsen skabt et 3D printet hus klar til markedet, som både er billigere og mere bæredygtigt end konventionelt byggeri. Ved at ”printe” husene af affaldsplast og savsmuld, er det muligt at reducere CO2aftrykket med op til 90 %.

Gennem et Videnbroprojekt med Teknologisk Institut, Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut og FireEaters har WOHN fået videreudviklet og dokumenteret deres produkt ift. det danske bygningsreglement, og er nu et skridt nærmere på et kommercialisere sig.

Cirkulær løsning på boligmangel

Efterspørgslen på billige og bæredygtige huse på verdensplan er eksploderet de senere år. Her kan WOHNs innovative og cirkulære løsning hjælpe på flere måder. Ved at anvende affaldsplast og affaldstræ til at 3D printe husene reduceres CO2aftrykket betydeligt og samtidig er materialet billigere end stål og beton.

For hver 20m2 bolig omdanner vi 4 ton plastikaffald og sparer 15 ton CO2 i forhold til traditionelt byggeri  Morten Bove, CEO.

WOHNs løsning kan hjælpe på den boligmangel mange kommuner og byer oplever i de kommende år med større tilflytning til større byer. Samtidig er cirkularitet tænkt ind fra start, så husenes levetid er omkring 50 år. Når de skal nedtages, kan materialet genanvendes til nye huse.

Udvidet horisont med WOHN som omdrejningspunkt

Både Teknologisk Institut og DBI har hjulpet WOHN med at  indsigt og viden til deres løsning, og samtidig fået be og afkræftelse i udviklingen af produkt og printprofil. Derudover har Morten oplevet at samarbejdet med videninstitutionerne har været meget positivt, fordi deres produkt hele tiden var omdrejningspunktet:

DBI og TI har været rigtigt gode til at undersøge og udvide vores horisont datamæssigt og leveret yderligere info, hvor vores produkt hele tiden var omdrejningspunktet for deres inputs  Morten Bove.

Videnbroforløbet har hjulpet WOHN med at snævre ind i forhold til materialevalg, og printparametre. Det har derudover hjulpet WOHN med at styrke deres kredibilitet overfor potentielle købere i ind og udland.

Den videre udvikling

De første boliger vil efter planen være klar i løbet af 2023, og flere kommuner og private udlejere står allerede i kø for at få leveret WOHNs boligløsning.

Videnbroprojektet foregik fra oktober 2021 til december 2022 og fik bevilliget 400.000 kr. af Uddannelses og Forskningsstyrelsen. Partnerne i projektet var: WOHN, Teknologisk Institut, Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut og FireEaters A/S.


Vil du vide mere?


Aktuelt

Alle nyheder
Case

13. feb 2024

Fremtidens carbon capture – Forebyggelse af biprodukter af aminbaseret CO2-fangst

Case

8. feb 2024

Kleen Hub: En lokal løsning med global Indflydelse på engangsaffald

Clean og Danish Export Association indgår afalte om større samarbejde. Fra venstre: Scott Allison (Clean), James Armour (Clean), Ilse Korsvang (DEA) og Klaus Kattenhøj (DEA). (c) Clean
Nyhed

30. jan 2024

Clean og Danish Export Association indgår aftale

Nyhed

19. jan 2024

Fem SMV’er modtager støtte til international satsning

Nyhed

11. dec 2023

Ny hjemmeside og opdateret visuel identitet for Clean

Nyhed

21. nov 2023

195 mio. kr. skal hjælpe virksomheder med at mindske deres klimaaftryk

Case

6. okt 2023

Dansk vandteknologi bliver opkøbt af amerikansk firma

Billede af seks personer fra videnbroprojektet.
Case

3. okt 2023

Samarbejde om håndtering og genanvendelse af PTFE

Case

30. sep 2023

MicroChange – FLOW var værdigfuldt for vores startup

Case

25. sep 2023

Matchmaking åbnede en dør for nye markeder for KIRT x THOMSEN

Billede af en container fyldt med planter til pilottest af regnbede.
Case

18. sep 2023

Mikrobiologisk potentiale i regnbede